Ledenraad stemt in met cao eindbod KLM

10 november 2023

Leestijd 1,5 minuut

Na een intensieve ingelaste vergadering heeft de Ledenraad vandaag met meerderheid ingestemd met het eindbod van KLM. Met 75% van de stemmen vóór, 24% tegen en 1% blanco werd duidelijk dat er binnen de raad nog verdeeldheid heerst, met name over het als mager en nivellerend beschouwde loonbod. Maar met deze meerderheid is wat de VNC betreft de weg vrij om een cao akkoord te ondertekenen.

Neutraal voorgelegd
Het KLM sectiebestuur kon na een lang en moeizaam cao-proces geen principeakkoord bereiken, voornamelijk vanwege het als mager ervaren loonbod. Op andere VNC voorstellen – de premie van 9% voor paid upgrades aan boord voor de WBC en Premium Comfort, compensatie voor het ontbreken van goede rustgelegenheid op de Airbus, de verlengde aanrijtijd bij reserve en vooral de implementatie van het Sociaal Plan – zagen wij echter wel positief resultaat. Hetzelfde geldt voor de reparatie loongebouw 2014. Reden voor ons als sectiebestuur om dit eindbod neutraal aan de Ledenraad voor te leggen.

Een ‘Ja’ met bedenkingen
Binnen de raad waren de meningen sterk verdeeld en werd er stevig gediscussieerd. Het nominale bedrag in het loonbod en de nivelleringsdrang die er bij KLM heerst, werd vrijwel unaniem afgewezen. Tegelijkertijd was er begrip voor de collega’s in de lagere loonschalen, die net als iedereen met smart op een loonsverhoging en de zo snel mogelijk uitbetaling daarvan zitten te wachten.

Uiteindelijk sloeg de balans dus door naar een ‘Ja’ op dit eindvoorstel, maar het hele proces en de uitkomst daarvan liet bij veel raadsleden en ook bij het sectiebestuur zelf een nare nasmaak achter. Dit onderhandelingsproces is door ons als onaangenaam en onwenselijk ervaren en zal wat ons betreft in de toekomst op een andere manier moeten worden gevoerd.

Wij hebben KLM inmiddels op de hoogte gesteld van de uitkomst van de stemming. De volgende stap zal het ondertekenen van het cao protocol zijn.

Heb je vragen over dit cao-proces, de uitkomst of andere zaken, aarzel niet om contact op te nemen via secretariaat@vnconline.nl of schrijf je in voor één van onze KLM infosessies via deze [link].

Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.