Laatste KLM cabineoverleg van dit jaar

23 december 2022

In het cabineoverleg met KLM van december passeerden een aantal onderwerpen de revue waarvan je in dit verslag de kernpunten leest:
· Planningsstand  
· Mogelijk tijdelijke wet lease bij KLC   
· Vlootuitbreiding met Airbussen

De positieve aantallen van in- en doorstroom en promoties van cabinecollega’s over dit jaar is ten opzichte van november aangevuld met nog 12 opleidingsplekken voor pursers die senior purser willen worden.

Planning voor begin 2023
De planning voor 2023 laat voorlopig het volgende zien:

* 240 plaatsen op de training van eenbander naar tweebander;
* 96 promotieplaatsen voor de training van CA naar P;
* 48 promotieplaatsen voor de training P naar SP;
* 28 instroomplaatsen voor nieuwe collega’s;
* 20 instroomplaatsen voor nieuwe Asian crew uit Korea.

De klassen met nieuwe instromers zullen iets verder in het nieuwe jaar starten doordat er onder meer (tijdelijk) meerwerk is toegekend en er minder deeltijdaanvragen zijn dan gebruikelijk. Over het algemeen is er bij alle cabinecollega’s voldoende ruimte voor het opnemen van tellerdagen, waarvan tot nu toe alles is toegekend. Ook recent aangevraagde non- activiteit is voor de periode tot en met februari 2023 allemaal toegekend. In het cabineoverleg van januari kan KLM ons weer meer vooruit laten meekijken richting de zomerplanning.

Mogelijk tijdelijke wet lease
Helaas zijn er door technische problemen met de Embraer 2 (E2) bij KLC zeven van die toestellen tijdelijk uit de operatie. Dat betekent dat zo’n 40% van die productie wegvalt. KLM wilde het ontstane gat in de Europaproductie dichten met de inzet van de Boeing 737. Omdat deze tegenvaller echter onverwachts kwam, zijn er niet voldoende (nieuw) opgeleide cockpit collega’s om dat te kunnen realiseren. Daarom wil KLM nu een tijdelijke wet lease (inhuur vliegtuig en crew ook wel interchange genoemd) met German Airways inzetten voor de continuering van Europa vluchten en zo de passagiersstroom voor ICA te kunnen waarmaken. Daarnaast moet KLM alle zogeheten slots gebruiken omdat deze anders door een andere maatschappij kunnen worden gebruikt en voor KLM verloren gaan. De VNC beraadt zich over instemming met de tijdelijke wet lease waarbij we inzetten op zo snel als mogelijk terugkeren van de gedetacheerde KLM collega’s bij KLC en daarmee ook doorstroom van KLC collega’s naar KLM.

Bescherming werkgelegenheid  
Verder staat bij de VNC bescherming van het huidige personeel voorop. Daarom moet interchange voldoen aan de door ons met KLM overeengekomen uitgangspunten zoals:
* Bescherming eigen werkgelegenheid en groei en de rechtpositie van het eigen personeel;
* Interchanges moeten noodzakelijk zijn voor de continuïteit en gezonde groei van ons bedrijf;
* Er moet balans zijn tussen KLM/KLC EU productie;
* Het belang van het invullen/behouden van slots op SPL en daarmee in het belang van KLM/KLC;
* Er wordt alleen interchange afgesproken met vliegtuigmaatschappijen die aanvaardbaar personeelsbeleid voeren.

Nieuwe Airbussen
In het vorige cabineoverleg is de vlootvernieuwing besproken, deze maand zijn daar afspraken over gemaakt. Voor de zomer van 2024 staat de komst van de eerste drie van een kleine dertigtal Airbussen (A321’s) in de planning voor de vloot. Door de OR wordt nog inhoudelijk overlegd met KLM over een goede en werkbare inrichting van dit toestel voor zowel de crew als de passagiers. Denk bijvoorbeeld aan het aantal en posities van de toiletten. Verder is de huidige planning voor de introductie van de A320 dat de eerste twee van een reeks van ruim 20 vanaf het laatste kwartaal van 2027 de vloot binnenkomen. Voor die tijd gaan we met KLM verder overleggen over veranderingen die daaruit voortvloeien, bijvoorbeeld de indelingen van typepakketten bij cabineleden.

Tot slot heeft de VNC zich bij KLM hardgemaakt om alsnog een passende wijze van waardering te vinden voor cabinecollega’s die in de COVID-19 crisis hun jubileum hadden (qua vlieguren en/of jaren in dienst). KLM komt over dit onderwerp nog bij ons terug.

Tijdens onze live ledeninfosessies kun je jouw eventuele vragen stellen, klik hier om aan te melden.

VNC is samen sterk, voor en door jou!

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Chris van Elswijk en Marije Kroese
KLM sectiebestuur