Laat jouw stem gelden in het easyJet cao proces!

27 november 2023

Leestijd 2 minuten

Op vrijdag 24 november zijn de VNC-leden uit de easyJet sectie geïnformeerd over het principeakkoord dat de cabinebonden met easyJet overeen zijn gekomen. Intussen zijn de eerste drie infosessies over dit principeakkoord achter de rug, deze waren allen drukbezocht en er werden relevante vragen gesteld. De komende dagen zullen er nog een aantal infosessies volgen, dus meld je vooral aan, geef je mening en stel je vragen!
Wij hebben een cao checklist samengesteld, waarin alle afspraken overzichtelijk op een rij zijn gezet. Deze vind je
hier.

Goed geïnformeerd stemmen over de cao
Vanaf vandaag 12.00 uur tot en met donderdag 30 november 16.00 uur kunnen onze easyJet leden stemmen over dit cao-principeakkoord. Leden hebben hiervoor een stemlink ontvangen in de mail, via het professioneel en onafhankelijk bureau Inkesta. Zij verzenden deze in bulk dus het kan zijn dat de één de stemlink iets eerder of later ontvangt dan de ander. Als je geen stemlink hebt ontvangen, kijk dan even in je spambox en vind ook daar niets, mail dan naar sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl. Wij zorgen dat je dan alsnog een stemlink ontvangt.

Ledeninfosessies
Zoals gemeld gaan de (digitale) informatiesessies ook door tijdens het stemproces. Wij adviseren al onze leden om deel te nemen aan een infosessie en een geïnformeerd besluit te nemen alvorens hun stem uit te brengen. Je kunt je aansluiten bij een Teams infosessie op de volgende data:

Dinsdag 28 november van 10.00 – 11.00 uur
Dinsdag 28 november van 12:00 – 13:00
Dinsdag 28 november 15:00 – 16:00

Woensdag 29 november van 09:30 – 10:30
Woensdag 29 november van 11:30 – 12:30
Woensdag 29 november van 14:00 – 15:00

Donderdag 30 november van 09:30 – 10:30
Donderdag 30 november van 11:30 – 12:30
Donderdag 30 november van 14:00 – 15:00

Meedoen en meebeslissen
Via deze link kunnen onze easyJet leden zich opgeven voor onze infosessie.
Kun je niet aansluiten? Dan kun je ons contacten via email of de WhatsApp service. Wij maken graag tijd voor je.

Pay-calculator
We hebben onze pay calculator (te vinden op www.vncezyams.nl) aangepast. Dit is een eenvoudig te gebruiken tool, gemaakt door de VNC, waar je een actueel rooster en eventuele extra’s die op jouw persoonlijke situatie van toepassing zijn, kunt invoeren. Daarmee kan je precies zien hoeveel jij (bruto) zou verdienen onder deze nieuwe voorlopige overeenkomst.

Tot slot bedanken we jullie voor het geduld en het in ons gestelde vertrouwen.
Samen sterk voor en door jou!

Farah van Keeken en Dino Brunst
VNC easyJet sectiebestuur

English version:

Let your voice be heard in the easyJet CLA process!
On Friday, November 24, VNC members from the easyJet section were informed about the tentative agreement that the cabin unions have reached with easyJet. Meanwhile, the first three info sessions on this agreement have taken place, they were all well-attended and relevant questions were asked. A number of more information sessions will follow in the coming days, so please sign up, give your opinion and ask your questions!
We have compiled a CLA checklist, in which the details of the agreement are clearly listed. You can find it here.

Informed voting on the CLA
From noon today until 16.00 on Thursday, November 30, our easyJet members can vote on this tentative agreement. Members have received their voting link for this in their mail, via the professional and independent agency Inkesta. They send these in bulk so some may have received the voting link a little earlier or later than others. If you haven’t received a voting link, please check your spam box and don’t find anything there either, mail sectiebestuur.easyjet@vnconline.nl. We will make sure you receive the voting link.

Member information sessions
As previously communicated, the info sessions also continue during the voting process. We advise all our members to participate in an info session and make an informed decision before casting their vote. You can join an info session on the following dates:

Tuesday, November 28 from 10:00 – 11:00
Tuesday, November 28 from 12:00 – 13:00
Tuesday, November 28 from 15:00 – 16:00

Wednesday, November 29 from 09:30 – 10:30
Wednesday November 29 from 11:30 – 12:30
Wednesday, November 29 from 14:00 – 15:00

Thursday, November 30 from 09:30 – 10:30
Thursday, November 30 from 11:30 – 12:30
Thursday, November 30 from 14:00 – 15:00

Participate and decide
Through this link our easyJet members can sign up for our info session. Can’t join? Then you can contact us via email or the WhatsApp service. We will be happy to make time for you.

Pay calculator
We have updated our pay calculator www.vncezyams.nl. This is an easy-to-use tool, created by us at VNC, where you can enter a current roster and any extras that apply to your personal situation. This allows you to see exactly how much you would earn (gross) under this new tentative agreement.

Finally, we thank you for your patience and trust in us.
Together strong for and with you!

Farah van Keeken and Dino Brunst
VNC easyJet section management