KLM pauzeert per direct pilot ‘Rooster bij ziekte’

10 juli 2023

Leestijd 2 minuten

Nadat KLM begin mei de pilot ‘Rooster bij ziekte’ eindelijk voor het hele korps had gestart, zet zij deze voorlopig per direct voor de zomermaanden op pauzeren. Volgens KLM leidt het momenteel tot te veel problemen met annuleringen tot gevolg. De VNC vindt dit besluit teleurstellend en heeft nog gepleit voor een tussenoplossing. De pilot is namelijk al lang een grote wens vanuit heel veel cabinecollega’s en de VNC heeft hard meegewerkt aan de realisatie ervan.

Volgens KLM is die pauzeknop echter onvermijdbaar omdat zij de tussentijd moeten benutten voor het analyseren van opties – zoals het bijsturen en/of aanpassen van de pilot – om per start winterdienst weer te kunnen starten.
Wij hebben aangegeven dat crew control wel coulant dient te zijn/blijven bij ziekmeldingen als het belangrijke data betreft, hetgeen is toegezegd. Bij ziekgemelde collega’s die nog een vervolgrooster hebben, blijft deze tot 17 juli staan. Verder worden ziekmeldingen die binnenkomen vanaf 10 juli dus voorlopig weer behandeld als regulier.

Risico’s  
Door de pilot moest er worden geplust (vliegen in NIZ voor deeltijd collega’s) in de uitvoeringsfase, met het risico op annuleringen als er onvoldoende geplust kon worden. Daarnaast waren extra reserves nodig voor het opvangen van langdurige ziekmeldingen. Doordat er minder vluchten openstonden, konden de reserves niet efficiënt worden gebruikt en werden collega’s later dan gebruikelijk opgeroepen uit reserve. Hierdoor moest men vaker binnen 1,5 tot 1 uur op Schiphol zijn. Dit heeft een negatief effect op niet-zieke collega’s en er was een risico voor de geplande vluchtuitvoering.

Impact bij doorgaan pilot
Omdat er in eerste instantie meer cabine collega’s waren dan productie, was het eerder nog mogelijk om alle vluchten door te laten gaan. Deze ruimte is er volgens KLM echter niet meer in juli, augustus en begin september. Doorgaan met de pilot zou betekenen dat tentative vluchten dan moeten worden afgewezen; er voor losklikkers niets meer beschikbaar is en er meer reserves zouden komen en mogelijk zelfs annulering van je vlucht vanwege ziekmeldingen. Al met al acht KLM deze impact en het risico op annuleren te groot en heeft daarom besloten voor de zomermaanden terug te gaan naar de oude manier van omgaan met ziekmeldingen.

De VNC vindt de timing en de onverwachte snelheid van het genomen besluit bij KLM erg ongelukkig. Wij gaan zo snel als mogelijk met KLM aanpassingen bekijken om de pilot opnieuw in te zetten en gaan er vanuit dat op dit voor het korps zo belangrijke thema van uitstel geen afstel komt.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Roberto Tunzi, Marije Kroese
KLM sectiebestuurders