KLM en KLC loonstroken april en mei 2023: wat ontvangen we eigenlijk precies?

24 april 2023

We zijn blij dat KLM en KLC cabinepersoneel op het juiste moment ontvangt waar ze hard voor heeft gewerkt: de welverdiende winstuitkering 2022 van 8,534% in april en het vakantiegeld plus een eenmalige uitkering in mei 2023. Dankzij de fantastische inzet en grote offers van het personeel in en na de coronacrisis heeft het bedrijf de overheidslening snel kunnen terugbetalen. Na die aflossing en met de nieuwe kredietverstrekkers gelden de overheidsvoorwaarden gelukkig niet meer.

De VNC heeft altijd volgehouden dat afwijken van de betreffende cao-afspraken zonder adequate onderbouwing geen optie is. De KLM en KLC cao-regels worden nu nageleefd, zoals het hoort.
Na het overgaan op commerciële kredietverstrekkers is er ook volgens KLM/KLC geen reden voor de eerder door hen voorgestelde wijzigingen van uitbetaling. De VNC vindt het terecht dat alles nu volgens de overeengekomen cao-afspraken wordt uitgevoerd.

Eenmalige uitkering na geleverde AVB  
Naast de WDR en het vakantiegeld is er in beide cao’s ook afgesproken dat er, als blijk van waardering voor de eerder geleverde arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB), een eenmalige uitkering van 20% naar rato komt. De cao-afspraak is dat je dit direct ontvangt volgend op de maand nadat de kredietfaciliteit onder de overheidsgarantie is beëindigd (april 2023). Voor KLM’ers gaat deze berekening over de daadwerkelijk individueel totaal geleverde AVB (WDR 2019, twee loonrondes van 2,5%, DI-budget 2020 en 2021, eindejaars- en vakantie-uitkering, salaris). Voor KLC’ers is het salaris destijds afgetopt tot modaal. CA’s die oorspronkelijk een salaris boven modaal verdienden, krijgen hiervan dus 20% in een eenmalige uitkering uitbetaald (gelijk aan KLM’ers). In eerste instantie verwachtte KLM/KLC die uitkering in augustus 2023 uit te betalen, maar dat wordt dus eerder, te weten mei dit jaar.

KLM en KLC bestuurders