KLM en KLC keren winstuitkering 2022 volledig uit

15 maart 2023

Nadat KLM/KLC eind februari de bonden had verzocht om af te wijken van de afspraken in de cao’s voor KLM- en KLC-cabinepersoneel en de NOW niet mee te tellen bij de winstdelingsregeling (WDR), heeft er gisteren nader overleg plaatsgevonden. In dit overleg was de VNC vertegenwoordigd door zowel het KLM Sectiebestuur alsook het KLC Sectiebestuur, nadat laatstgenoemde een plek aan de KLM-tafel had opgeëist aangezien dit onderwerp ook de KLC’ers betreft.

KLM heeft nogmaals het verzoek toegelicht en wij hebben KLM laten weten in geen enkele vorm een afwijking toe te staan. Vandaag hebben KLM en KLC gemeld dat de WDR onverkort, en dus volledig, zal worden uitbetaald.

Achtergrond
Op 28 februari jl. heeft KLM alle vakbonden, waaronder de VNC, een brief gestuurd waarin zij aan de bonden voorstelt om akkoord te gaan met een eenmalige correctie van de definitie van de Current Operating Income (COI) waarbij deze wordt gecorrigeerd met de ontvangen NOW in het eerste kwartaal van 2022. Concreet betekent dit dat KLM/KLC zich niet aan de berekening van de winstdelingsregeling uit de cao’s zou houden en dat de winstuitkering aan medewerkers over het jaar 2022 lager uitvalt.

Voorstel afgewezen
Op 7 maart heeft de VNC, uit naam van het KLM- en KLC Sectiebestuur, schriftelijk aan KLM en KLC kenbaar gemaakt niet akkoord te gaan met hun voorstel.
Het KLM- en KLC-cabinepersoneel heeft samen met alle KLM-medewerkers een enorme bijdrage geleverd aan het goede resultaat over 2022, ondanks het nog zeer zware eerste kwartaal van dat jaar. Terugkijkend hebben de drie laatste kwartalen van 2022, ondanks de capaciteitsproblemen op Schiphol en de operationele problemen van KLM/KLC zelf, dit mooie resultaat opgeleverd.

Na afwijzing van het voorstel door de bonden, vond op dinsdagmiddag een overleg plaats met alle vakbonden en KLM. Tijdens dit overleg, waar KLM een toelichting gaf op haar verzoek, bleek dat alle bonden KLM houden aan volledige uitkering van de winstuitkering.

Positief nieuws
Vanmiddag ontvingen wij bevestiging van KLM en KLC dat zij de winstuitkering over 2022 volledig zal uitbetalen. Daarbij is het verzoek gedaan om de maand van uitbetaling van de winstuitkering en de maand van uitbetaling van het vakantiegeld om te wisselen. Concreet stelt KLM/KLC dus voor om het vakantiegeld eind april en de winstuitkering eind mei uit te betalen. Beide Sectiebesturen beraden zich op dit voorstel.

De winstuitkering aan het cabinepersoneel en alle KLM’ers doet wat de VNC betreft recht aan de eerdergenoemde grote bijdrage. Bovendien zijn door iedereen, vaak grote, offers gebracht voor het herstel van het bedrijf.
Nu de eerste fase van het sterke herstel zo zichtbaar is geworden in het bedrijfsresultaat en dus ook in de winst, dient het cabinepersoneel hiervan mee te profiteren met een winstuitkering zoals we die met KLM/KLC in de cao hebben afgesproken.

Winstuitkering terecht volledig uitgekeerd
De VNC hecht zeer grote waarde aan het nakomen van de met elkaar gemaakte afspraken en vindt het onbegrijpelijk dat KLM/KLC de bonden zo laat in het proces met haar voorstel heeft geconfronteerd. Wij vinden het na de discussie over de winstuitkering 2022 volkomen terecht dat KLM/KLC heeft besloten om deze volledig uit te keren.