KLM cabineverslag oktober

18 oktober 2023

Leestijd: 2 minuten

In ons verslag van het maandelijkse cabineoverleg met KLM belichten we de meest in het oog springende zaken:
• VNC stelt KLM deadline inzake verlaging IPB tarief EUR
• Planningsstand winter

Meetonderzoek afmeldtijd  
• In november: achterstallige betaling opgeschoven salarisstap ouderschapsverlof 

Deadline verlaging IPB tarief EUR
Er zit bij KLM geen voortgang in het structureel invoeren van het verlaagde IPB-tarief op Europa, zoals bij de vorige cao (oktober 2022) voor cabinepersoneel is afgesproken. Daarom hebben we KLM een deadline gesteld: aanstaande woensdag (25 oktober a.s.) willen wij een schriftelijke reactie over het uiterlijk 22 november 2023 invoeren hiervan. Mocht KLM niet tijdig of niet positief reageren, dan neemt de VNC juridische vervolgstappen om een spoedige invoering van het huidige tarief ZED-Medium naar het tarief ZED-Low te realiseren. Wordt dus vervolgd.

Planningsstand winter
Voor dit winterseizoen blijven bij KLM de geplande cursussen staan voor:
84 doorstroom KLC’ers naar KLM
98 instroom externen
10 instroom Asian Cabin Crew (ACC) .
We zijn uiteraard erg blij met alle aankomende nieuwe collega’s!
Na 230 nieuwe WBC-specialisten erbij voor dit jaar, volgt die doorstroom alvast voor nog 120 eenbanders in komend jaar.

Achterstallige uitbetaling in november
De VNC heeft KLM maanden geleden gewezen op het onterecht ‘opschuiven van de jaarlijkse salarisstap bij 100% ouderschapsverlof’. KLM beloofde na hun misstap om in oktober over te gaan tot uitbetalen van de achterstallige inkomsten voor de betreffende bijna 3000 cabinecollega’s. KLM zegt vertraging te hebben opgelopen en start nu in november met die uitbetalingen.
Uit vele meldingen van leden bij onze servicedesk hebben we dit onderwerp kunnen inventariseren, agenderen en rechtzetten. Heb jij ook punten die je onder onze aandacht wilt brengen, mail of bel gerust: servicedesk@vnconline.nl of 020 5020480.

Meetonderzoek afmeldtijd
De VNC heeft bij KLM eerder aangekaart dat de 30 minuten ‘afmeldperiode’ – gezien alle taken en looptijden – in veruit de meeste gevallen (ruim) onvoldoende is. In samenwerking met onze Groepscommissiecollega’s zette KLM diverse praktijkonderzoeken uit op meer dan 100 Europa en ICA vluchten. De uitkomsten van dit ‘Onderzoek aanmeldproces en pre-briefing’ hebben als doel om verbeteringen te realiseren qua tijd om van on-blocks naar de ‘goodbye area’ in het BMC te komen. Zodra alle meetresultaten zijn teruggekoppeld en geanalyseerd gaan we op basis daarvan werken aan de verbeteringen voor de afmeldperiode.

VNC ledensessies
Je bent van harte welkom bij onze digitale leden informatiesessies: de eerstvolgende is donderdag 19 oktober om 14.00 uur: meld je hier aan. We spreken en zien je graag!

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Marije Kroese, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.