KLM cabineverslag mei

31 mei 2024

Leestijd: 4 minuten 

Het maandelijks cabineoverleg met KLM voor mei heeft plaatsgevonden. Hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste besproken punten: 

  • Planningsstand 
  • Update Airbus A350 
  • Nieuw promotiebeleid 
  • Arbitrage afmeldperiode 
  • Daggeld 
  • In het kort: pilot week 3 en 4 bij ziekte; OV en MyKLM zoekfunctie. 

Planningsstand 
Na krapte bij crew tijdens de meivakantie hebben we nu een ruimere crewbezetting. Dit biedt waarschijnlijk extra mogelijkheden voor de inzet van teller dagen en non-activiteit. KLM houdt hierbij nog een slag om de arm vanwege het hoger dan verwachte ziekteverzuim. Verder zijn er 3 extra basiscursussen voor externen geaccordeerd en 1 voor KLC-collega’s die bij KLM beginnen. Ook zijn er 3 extra promotieklassen voor de zomer: 1 voor CA naar P en 2 voor P naar SP. Een training voor Koreaanse collega’s is uitgesteld door gebrek aan aanmeldingen. Dit tekort wordt voorlopig opgevangen door eenmaal per week met een volledig Nederlandse crew naar Seoul te vliegen. 

Update Airbus A350
In een recente publicatie [klik hier] meldden we dat er aanpassingen werden overwogen die de (werk)ruimte en WBC-galley indeling negatief konden beïnvloeden. KLM geeft nu aan dat er wordt gesproken over een alternatieve Cockpit Crew Rest (CCR) in plaats van de standaardversie. Als KLM kiest voor een andere CCR moet er een nieuwe adviesaanvraag worden ingediend bij de Ondernemingsraad. Voor de VNC is en blijft de voorwaarde dat de ruimte en indeling van de WBC-galley gewaarborgd blijven om goede arbeidsomstandigheden voor het cabinepersoneel te garanderen. Omdat het besluit ook invloed kan hebben op het aantal stoelen in de cabine, is besloten het gesprek over de cabinebemanningssamenstelling te hervatten als het besluit over de CCR is genomen. 

Nieuw promotiebeleid
Vanaf 1 juni wordt het nieuwe promotiebeleid stapsgewijs ingevoerd. Na meldingen van leden heeft de VNC juridisch onderzocht of het beleid met betrekking tot zwangerschap en promotie tot nu toe wettelijk correct is. Zoals we al vermoedden, bleek dit niet het geval. Dit hebben we bij KLM aangekaart, wat heeft geleid tot de aanpassing dat collega’s tijdens hun zwangerschap ook kunnen deelnemen aan het promotietraject naar P of SP. Deze aanpassing bevordert de gelijke behandeling bij zwangerschap. Tijdens hun zwangerschap kunnen CA’s en P’s deelnemen aan de selectie. Bij een positief resultaat komen zij – op volgorde van senioriteit – op de promotielijst. Zodra zij na de zwangerschap weer volledig gekwalificeerd zijn, volgen zij de promotietraining. Na succesvolle afronding wordt hun promotiedatum aangepast naar de einddatum van de cursus. Ze worden vervolgens toegevoegd aan de peillijst met de datum waarop ze normaal zouden staan, gebaseerd op de cursus die gekoppeld is aan hun selectie (de zogeheten ‘harde koppeling’). Voor meer informatie over het vernieuwde promotiebeleid klik hier. 

Arbitrage afmeldperiode
In onze CAO 2019-2022 hebben we afgesproken te onderzoeken hoe we taken binnen de voorgeschreven 30 minuten afmeldtijd na ‘on blocks’ kunnen afronden. Uit een eerste onderzoek bleek dat dit, vooral op ICA-vluchten, niet haalbaar is. Ook een sneller vervoer naar het BMC, bijvoorbeeld met een bus, bleek om verschillende redenen niet uitvoerbaar. Wat de VNC betreft is de enige gerechtvaardigde oplossing het verlengen van de afmeldtijd van 30 naar 45 minuten, omdat uit onderzoek blijkt dat je gemiddeld in 43 minuten van ‘on blocks’ in het BMC bent. KLM erkent de langere afmeldtijd, maar wil deze niet naar 45 minuten verlengen. Daarom is de VNC een arbitrageproces gestart om de impasse met een neutrale derde (juridische) partij op te lossen. Momenteel wordt een selectie gemaakt onder de beschikbare arbiters. Meer achtergrond lees je hier. 

Daggeld
De langslepende daggeld discussie draait kortweg om twee zaken. Ten eerste gaat het over eerdere niet standaard gebruikte wisselkoersen, waardoor we menen dat crew inkomsten heeft misgelopen. KLM deelt deze mening niet en de VNC heeft daarop een externe expert ingeschakeld. Omdat er nog heel veel vragen waren, heeft de VNC deze gebundeld en in maart naar KLM gestuurd. Doel is om een helder beeld te krijgen en we wachten nog altijd op antwoorden. Pas daarmee kunnen we onze vervolgstappen bepalen.
Ten tweede gaat het over de indexatie en herijking van daggelden. Hierin hebben we in het overleg meer inzicht gekregen. Voor zowel een juiste daggeld uitbetaling als systematiek in verleden en toekomst geldt dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. We blijven ons inzetten op dit hoofdpijn dossier! 

 In het kort:
• De pilot waarbij week 3/4 bij ziekte behouden blijft, wordt verlengd tot september om meer gegevens te verzamelen. Daarna volgt de evaluatie. Klik hier voor meer achtergrond.
• Vervoersbeleid: KLM meldt de start van de ontwikkeling van een app voor vervoersbeleid, inclusief privacy beleid. Testen vinden plaats in juni en de introductiedatum wordt in juli bekendgemaakt. Voor collega’s buiten Nederland verstrekt KLM nog specifieke informatie. Info en een Q&A zijn beschikbaar op de KLM-portal via HR -> Vervoersbeleid.
• KLM beloofde een betere zoekfunctie op MyKLM, maar er zijn juist meer klachten. We hebben KLM laten weten dat goede informatieverstrekking bij goed werkgeverschap hoort. Ondanks dat gaat KLM pas later dit jaar investeren in verbeteringen. Terugkeren naar de vorige zoekfunctie, die beter was dan de huidige, lijkt voor nu de minst slechte optie. 

Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag! 

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Marije Kroese, Roberto Tunzi – KLM sectiebestuurders