KLM cabineverslag maart

29 maart 2024

Leestijd +/- 4 minuten 

We hebben in het KLM cabineoverleg van maart weer veel zaken besproken. In dit cabineverslag lees je een samenvatting van de belangrijkste punten: 

 • Compensatie instabiele roosters 
 • Moeizaam proces ‘afmeldperiode’ 
 • CBS A350  
 • Implementatie cao 2023-2025 
 • Pilot rooster bij ziekte week 3/4  
 • Salariscorrecties doorstromers 
 • Planningsstand

Compensatie instabiele roosters
Al (te) lang ondervinden jullie in de roosters de nadelige impact van operationele verstoringen. Het gebrek aan grip op je rooster zorgt bij velen dan ook voor behoorlijk wat stress in privélevens, zeker omdat de verstoringen met grote regelmaat gebeuren. Daarom heeft de VNC dit onderwerp op de agenda laten zetten en zich hard gemaakt voor compensatie. Dit heeft geleid tot een tijdelijke uitbreiding (in zomerdienst 2024) van de cao-bijlage compensatie voor verstoringen met: 

 • het uitbreiden van het begrip ‘familieomstandigheden’ naar ‘zwaarwegende omstandigheden’. Dat betekent dat je in overleg met de SP meer aanspraak kan maken om eerder naar Amsterdam te vliegen dan wat er na de verstoring in je schema staat. Ook een voor een belangrijke reden ingezette Superjoker valt onder deze regeling. Uiteraard staat of valt deze regeling met het verstandig hiermee omgaan;
 • een extra compensatie dag (halve KL-dag en een halve CL-dag) naast je standaard compensatie die je krijgt na een verstoring die je verblijf met 24 of 48 uur verlengt.

Doordat VNC dit punt heeft geagendeerd wordt het probleem nog niet opgelost, maar is er in ieder geval erkenning in de vorm van een compensatie gekomen. 

Moeizaam proces ‘afmeldperiode’
Al in het cao-protocol 2019-2022 hebben we met KLM afgesproken te onderzoeken of de afmeldtijd van dertig minuten realistisch is. Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat dit voor het merendeel van de ICA-vluchten niet het geval is. KLM wil echter niet mee in wat uit onderzoek de enige oplossing bleek: de afmeldtijd verlengen. Zij wil ‘het proces verbeteren’ door crew met een bus vanaf de F- en G-pier te gaan vervoeren en ground officers inzetten om MAAS te begeleiden. KLM wil hiervoor een pilot starten, terwijl beide cabinebonden hebben aangegeven dat uit eerder onderzoek is gebleken dat deze maatregelen er niet voor gaan zorgen dat de afmeldtijd binnen de 30 minuten blijft. 

Omdat KLM veel te lang blijft hangen op het proces om de werkzaamheden weer binnen de huidige afmeldtijd te laten plaatsvinden, waarvan uit onderzoek is gebleken dat dit niet haalbaar is, zijn wij juridisch aan het uitzoeken hoe we wel tot een passende oplossing voor jullie kunnen komen! 

Cabinebemanningssamenstelling A350 
De configuraties van deze nieuwe Airbus types zijn inmiddels bekend:  

 • De -900 gaat vliegen met 34C-26W-271M 
 • De -1000 gaat vliegen met 34C-28W-329M 

KLM heeft een voorstel voor de Cabinebemanningssamenstelling (CBS) gedaan van 10 (op de -900) en 11 cabineleden (op de -1000). De VNC heeft aangegeven dat wij dit om meerdere redenen te weinig vinden. De werkdruk in de WBC – en vooral de doorlooptijd van de service – is met twee CA’s nu al te hoog. Daarbovenop is een Premium Comfort class gecreëerd die ook extra service, tijd en aandacht vraagt van de crew, hetgeen in de praktijk moeilijk en soms niet goed samengaat met de afspraak van maximaal 52 passagiers per CA in de M-class. Dit totaalplaatje maakt dat wij, ook vergeleken met de 787-10 (die slechts 5 stoelen meer heeft dan de A350) een ruimere CBS willen dan wat KLM nu voorstelt. In een volgend cabineoverleg komt KLM met een reactie hierop. 

Implementatie cao 2023-2025
De VNC blijft bij KLM drukken op een snelle(re) implementatie van bepaalde cao-afspraken die van belang zijn voor cabineleden. Op een aantal onderwerpen kunnen wij daarom het volgende laten weten: 

 • Het door de VNC aangedragen punt ‘introductie van compensatie voor rusten op de Airbus (A330)’ gaat in per zomerdienstregeling (31 maart). Hier lees je meer details. 
 • Ook proberen wij KLM te bewegen om de pilot voor verlenging van de aanrijtijden bij reserve zo snel mogelijk van start te laten gaan. Het gaat specifiek om het verlengen van de aanrijtijd van 60 naar 90 minuten bij oproepen na 7.00 uur. KLM wilde de invulling van de pilot pas in het najaar implementeren, maar na ons aandringen doet KLM haar best om deze pilot naar voren te halen. Op korte termijn is er overleg tussen KLM en de cabinebonden en als er overeenstemming is over de hypothese en de criteria heeft KLM 12 weken nodig om dit in te regelen. 
 • Voor de mogelijkheden van gratis reizen met het OV is KLM in afwachting van de ontwikkelingen van een app. Daar komen aspecten bij kijken zoals het vinden van de juiste ontwikkelaar en een goede bescherming van privacygegevens. Dit duurt langer dan KLM en de cabinebonden hadden gehoopt. Wordt vervolgd!  

 Pilot rooster bij ziekte week 3/4
Op 8 januari is de pilot ‘rooster bij ziekte’ gestart om grote gevolgen voor je rooster na ziekmelding te voorkomen. Bij ziekmelding wordt je rooster voor week 0 t/m 2 leeggemaakt, week 3 en 4 blijven behouden. Wanneer je jezelf beter meldt, wordt samen met Crew Control gekeken hoe er aansluiting op je vervolgrooster kan worden gemaakt. Om de kans op aansluiting te vergroten, is het van belang om als je beter bent, je zo snel mogelijk hersteld te melden. Hoewel de pilot goed verloopt, merkt Crew Control dat nog niet iedereen op de hoogte is van de nieuwe afspraken. Lees hier onze eerdere publicatie hierover.  

Salariscorrecties doorstromers
De VNC zit er bij KLM steeds bovenop om de salarisbetaling bij KLM collega’s die zijn doorgestroomd vanuit KLC correct te regelen. Helaas worden sommige van hen nog altijd in verkeerde tredes geplaatst, wat fouten in hun salaris veroorzaakt. Naast uiteraard rechtzetting en juiste uitbetaling met terugwerkende kracht vindt de VNC dat een heldere toelichting op correcties op de salarisstrook noodzakelijk is. KLM zal zorgen dat bij het HRSSC shared servicecenter voldoende collega’s zijn om vragen hierover te beantwoorden. 

Planningsstand
Het tijdelijk teveel aan cabinepersoneel ten opzichte van de productie eind juni is door KLM, of eigenlijk door het cabinepersoneel zelf, weg gemanaged door minderwerk en inzet van eigen dagen. De planning klopt, maar KLM heeft aangegeven nog wel wat annuleringen te verwachten in de zomer en dat zou opnieuw kunnen leiden tot ruimte in de productie.
Ten opzichte van de planningsstand van vorige maand verwacht KLM één groep van KLC-collega’s die doorstromen naar KLM en acht reguliere basiscursussen.
KLM meldt tot slot dat er veel belangstelling was voor de vacature voor cabinepersoneel die begin maart werd opengezet en inmiddels is gesloten.  

Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag! 

Carolina Bouwer, Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Chris van Elswijk – KLM sectiebestuur