KLM cabineverslag juni

30 juni 2023

Leestijd < 4 minuten

In het maandelijks cabineoverleg met KLM passeren diverse onderwerpen de revue, waarbij de VNC in dit verslag de meest in het oog springende zaken toelicht:
• Planningsstand
• Meetonderzoek afmeldperiode
• Actuele volgordelijst
• IPB ongelijkheid
• Lange termijn thema’s
• Ouderschapsverlof en opschuiven salarisstap
• Daggeld

Planningsstand
Zoals het er nu volgens KLM naar uitziet, stromen 56 KLC collega’s in het komende half jaar door naar KLM. We zijn blij dat deze KLC collega’s na zo’n lange tijd nu eindelijk echt zicht hebben op doorstroom. Afhankelijk van de netwerkplanning vindt nieuwe instroom, verdere doorstroom vanuit KLC en promotieklassen vermoedelijk in 2024 plaats.

Meetonderzoek afmeldperiode
Wij vinden het uitermate belangrijk dat er een realistische afmeldperiode wordt vastgesteld. Je bent immers pas klaar met je werk als je écht klaar bent. Dit onderwerp stond dan ook al lang op de agenda maar werd door onder andere de pandemie doorgeschoven. Nu wordt er daadwerkelijk werk van gemaakt! KLM bereidt een meetonderzoek voor om in kaart te brengen hoe vaak de 30 minuten afmeldperiode – vanaf ‘aircraft on blocks’ tot aankomst in de goodbye ruimte op het bemanningencentrum – niet wordt gehaald. En daarbij hoeveel minuten dit afwijkt van de huidige 30 minuten. Na de uitkomsten beoordelen we in overleg met hoeveel tijd de afmeldperiode wordt verlengd. Dit zal waarschijnlijk niet direct leiden tot extra reisverlof maar dat kan in bepaalde gevallen mogelijk wel gebeuren.

Actuele volgordelijst
Eens per jaar stelt KLM de volgordelijst op voor al het cabinepersoneel, in alle functies. Dit is echter een ‘fotomoment’ waardoor het geen recht doet aan jouw daadwerkelijke positie op de lijst. De actuele positie van de correcte senioriteitsplaats wordt weergegeven in het crew report van het Verzoekensysteem. Op verzoek van leden hebben wij KLM gevraagd om de actuele positie op de volgordelijst te gebruiken in plaats van de jaarlijkse lijst. Dit blijkt ingewikkeld maar KLM heeft begrip voor ons verzoek en zal de lijst – die in augustus weer wordt gepubliceerd – vanaf 2024 ieder kwartaal aanpassen. Dit doet meer recht aan de werkelijke situatie en ondanks dat het niet op dag-niveau wordt aangepast, zijn wij blij met deze verbetering.

IPB ongelijkheid
We worden steeds opnieuw overvallen door consequenties van KLM’s besluit om een bepaalde groep KLM’ers meer IPB-faciliteiten aan te bieden die ten koste gaan van andere collega’s. Nu blijkt dat de mogelijkheden voor extra geboekt IPB voor collega’s die meer dan 15% arbeidsvoorwaardelijke bijdrage hebben geleverd, aanzienlijk ruimer zijn dan voor de overige KLM-collega’s. Het verschil zit in de ruimere boekingsklassen die beschikbaar zijn voor deze beperkte groep collega’s.
We vinden het onbegrijpelijk en niet transparant dat wij onvolledig en niet tijdig door KLM zijn geïnformeerd over alle effecten van de extra IPB geboekt faciliteit. Enkele maanden geleden moesten wij er eveneens zelf achter komen dat de leeftijdsgrens was opgehoogd naar 23 jaar voor kinderen bij extra IPB geboekt. Wij hebben opnieuw onze frustratie gedeeld over het konijn uit de hoge hoed. Dit soort zaken helpen niet met het hebben van vertrouwen in elkaar, daar waar we notabene in het huidige cao-overleg zoveel aandacht aan hebben besteed.

Lange termijn thema’s
Wij hebben KLM gevraagd om een vervolg te plannen voor de al eerder gestarte verkenning van lange termijn thema’s. We zijn namelijk gezamenlijk nog niet tot conclusies gekomen welke onderwerpen we verder gaan uitwerken. Daarnaast willen we vaart maken met het al vastgestelde thema ‘Evaluatie loongebouw 2014’ omdat we het belangrijk vinden om hierover voor onze leden zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.

Ouderschapsverlof en opschuiven salarisstap
Nadat de VNC heeft uitgezocht en geconcludeerd dat de jaarlijkse salarisstap onterecht werd opgeschoven als gevolg van 100% ouderschapsverlof, heeft KLM onderzoek gedaan. KLM geeft aan dat dit inderdaad fout is uitgevoerd en dus nadelige financiële gevolgen heeft voor betreffende collega’s. KLM analyseert momenteel wie dit treft en met welke effecten. Uiteindelijk wordt er op individueel niveau bepaald wat men nog aan achterstallig inkomsten dient te ontvangen. Dit heeft heel wat voeten in de aarde omdat er heel veel verschillende situaties zijn en KLM hier zorgvuldig mee wil omgaan. We zullen dus nog wat geduld moeten opbrengen voordat het tot daadwerkelijk terugbetalen komt. KLM heeft toegezegd ook zelf hierover te communiceren.

Daggeld
KLM heeft inzichtelijk gemaakt dat er in ieder geval vanaf december 2017 tot december 2022 een verschil is geconstateerd tussen het totaal aan daggeld dat is uitgekeerd ten opzichte van wat het had moeten zijn. KLM zegt dat het verschil voortkomt uit onder andere te laat herijken van daggeld op bepaalde bestemmingen en het effect van gebruikte wisselkoersen. In een vervolgsessie gaan we dieper op de (complexe) materie in waarbij we een oplossing zullen zoeken bij het ontstane verschil. We stellen ook een tijdslijn op voor een afronding.

Travel buddy
KLM heeft onlangs heel veel luchtvaartmaatschappijen benaderd om het reizen met een travel buddy (wederzijds) mogelijk te maken. Tot nu toe heeft een beperkt aantal daarop gereageerd. Wij hebben KLM gevraagd om over dit – voor onze leden – belangrijke onderwerp op korte termijn te communiceren.

Tot slot, wij houden regelmatig digitale ledeninfosessies, je kunt je hier aanmelden.

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Roberto Tunzi, KLM sectiebestuurders.