KLM cabineverslag juni

28 juni 2024

Leestijd: +/- 5 minuten

Het maandelijks cabineoverleg met KLM voor juni heeft plaatsgevonden. Hierbij een samenvatting met achtergronden:

  • Salarisverhoging per 1 juli
  • Premies paid upgrades
  • Aanrijtijd Reserve Thuis
  • Planningsstand
  • Lange Termijn Thema ‘Perspectief’
  • Update Airbus A350
  • Arbitrage afmeldperiode
  • Daggeld
  • In het kort: sportabonnement DI budget; OV & leasefiets en RVU.

3% salarisverhoging per juli
In onze Cao hebben we diverse salarisverhogingen afgesproken. Per 1 juli komt er 3% bij:

˚ 1 september 2023:   +2%, bodem €135 per maand (100%, deeltijd naar rato)
˚ 1 oktober      2023:   +6%
˚ 1 januari       2024    eenmalige uitkering van 2% van je bruto loon met een bodem van  €1500,- (bij 100% dienstverband);
˚ 1 juli             2024:   +3%
˚ 1 januari       2025    + inflatie afhankelijk: 0-2%.
Daarnaast heeft de VNC bij KLM aangegeven dat basiscursisten soms tot 6 weken moeten wachten op hun cursustoelage. KLM gaat onderzoeken of deze betaling sneller kan.

Premies paid upgrades
Vanaf september 2024 gaan de premies in van 9% op verkochte upgrades aan boord naar Premium Comfort en de WBC. Deze premies worden verdeeld over alle cabineleden van de betreffende vlucht en uitbetaald in de maand erna.

Aanrijtijd Reserve Thuis
Vanaf 1 juli start de eerste fase van de pilot ‘Verruiming Aanrijtijd Reserve Thuis’. In deze pilot, op verzoek van de VNC opgenomen in onze Cao 2023-2025, wordt de aanrijtijd voor oproepen na 7.00 uur tijdens Reserve Thuis verlengd van 60 naar 90 minuten. Voor alle reserves tot 07.00 uur blijft de aanrijtijd 60 minuten, omdat je dan niet vóór 06.00 uur stand-by hoeft te staan.
De pilot kent twee fases:
• Op de eerste dag van Reserve blijft de aanrijtijd 60 minuten. Dit gezien het feit dat oproepen binnen 60 minuten relatief vaker op de eerste dag voorkomen.
• Voor de overige dagen geldt vanaf 07.00 uur de 90 minuten aanrijtijd. De tijden van de tweede reserveweek blijven ongewijzigd.
Voor het winterseizoen wordt de aanrijtijd ook op dag 1 naar 90 minuten verlengd. Er wordt daarbij nog aan oplossingen gewerkt, zoals een andere indeling van reserveblokken.

Planningsstand 
Er zijn voor de zomer 4 extra basiscursussen en 1 doorstroomklas van KLC naar KLM geaccordeerd. Ook komen er tot nu toe voor 2024 in totaal nog 10 promotiecursussen: 6 voor CA naar P en 4 voor P naar SP. Vanwege annuleringen door vliegertekorten verwacht KLM in de winter ruimte voor het afbouwen van tellerdagen. Bij het inplannen van eigen dagen komen collega’s soms ‘rode vlakken’ tegen en gaan er dan vanuit dat eigen dagen inplannen niet meer mogelijk is. Dat is echter niet het geval, want dit betekent dat KLM deze dagen nog niet heeft vrijgegeven. Om hierin meer helderheid te creëren, wordt naar een technische aanpassing gezocht. Bijvoorbeeld door dagen die nog niet beschikbaar zijn met een grijs vlak aan te duiden.

Lange Termijn Thema ‘Perspectief’
Er is gestart met diverse zogeheten ‘Lange termijn thema’s’ voortvloeiend uit Cao-afspraken. De cabinebonden en de Groepscommissie (GC) zijn hierbij betrokken en een van de door de VNC ingebrachte thema’s voor cabinepersoneel is ‘Perspectief’. Er komt een korte crewsurvey onder ± 2250 cabinecollega’s over ‘Perspectief/ Groei & Ontwikkeling voor zowel in, naast en buiten je vliegende functie.’ Dit gaat over het verkennen op perspectief voor:
• Skills & Learning
• Nevenfuncties
• Tewerkstellingspercentages
Doel is te toetsen welke categorieën van groei en ontwikkeling het beste aansluiten bij wensen van het korps en waarom. Op basis hiervan komt er een aantal pilots om te onderzoeken welke onderwerpen het beste verder kunnen worden uitgewerkt. Meer info en updates volgen!

Update Airbus A350
KLM is nog bezig met alternatieven voor de Cockpit Crew Rest (CCR) op de Airbus A350 en verwacht eind juli te beslissen. Als KLM kiest voor een andere dan de eerder gekozen CCR moet er een nieuwe adviesaanvraag worden ingediend bij de Ondernemingsraad. Voor de VNC zijn niet alleen arbeidsvoorwaarden, maar ook goede arbeidsomstandigheden voor het cabinepersoneel topprioriteit. Om dat te garanderen is onze voorwaarde dat de ruimte en indeling van de WBC-galley blijven gewaarborgd. Het uiteindelijke besluit over de rustgelegenheid kan ook invloed hebben op het aantal passagiersstoelen, dus het gesprek over de cabinebemanningssamenstelling (CBS) wordt daarna hervat.

Arbitrage afmeldperiode
KLM heeft na wekenlang nog altijd geen arbiter gekozen inzake de afmeldperiode. Wij willen vaart maken om zo voor de zomer de arbitrage af te ronden. KLM heeft daarop beloofd op korte termijn te reageren. De VNC heeft in maart voorgesteld de afmeldtijd op intercontinentale vluchten te verlengen van 30 naar 45 minuten, omdat gemiddeld 43 minuten nodig is om van ‘on blocks’ naar het BMC te komen. KLM erkent dit, maar wil de tijd niet verlengen. Daarom heeft de VNC een arbitrageproces gestart. Daarbij komt dat in recente renovatieplannen van Schiphol een behoorlijk aantal loopbanden zullen worden verwijderd, wat looptijden nog meer verlengd.
Achtergrond: in onze Cao 2019-2022 is afgesproken te onderzoeken hoe taken binnen de voorgeschreven 30 minuten afmeldtijd na ‘on blocks’ kunnen worden afgerond. Uit onderzoek bleek dat dit bij intercontinentale vluchten niet haalbaar is.

Daggeld
Het gaat bij daggelden onder meer over indexering en herijking, waardoor we menen dat crew inkomsten heeft misgelopen. KLM kwam op dit punt met een conclusie: na de uitgevoerde herijking staat er als zij niet de nooit eerder ‘thuis uitgespaarde kosten’ verrekenen met terugwerkende kracht volgens hen geen rekening meer open bij de crew. KLM wil dat de bonden daarmee de discussie over de openstaande rekening met betrekking tot indexering van tafel halen. Zodra we dit nieuwe voorstel volledig en concreet ontvangen van KLM gaan we dit bestuderen.  
Voor wat betreft de wisselkoersen uit het verleden zijn de cijfers en berekeningsmethode  van KLM nog steeds onduidelijk. De VNC heeft een externe financieel expert ingeschakeld om daar dieper in te duiken. In maart heeft deze expert een uitgebreide vragenlijst opgesteld die naar KLM is gestuurd. We wachten nog op antwoorden om een helder beeld te krijgen en onze vervolgstappen te bepalen. Deze lopende discussie over het verleden moet eerst worden afgerond voordat wij over een nieuwe daggeldsystematiek gaan praten. KLM heeft benoemd dat bij een nieuwe systematiek, zij de thuis-uitgespaarde kosten weer op tafel zal leggen.  

In het kort:
 • Er zitten zoveel haken en ogen aan een sport abonnement in het DI-budget van cabinepersoneel, dat we gezamenlijk hebben besloten deze optie af te blazen. De verschillende belastingheffingen kunnen grote nadelige effecten hebben op je budget, wat bijna niet te berekenen of uit te leggen valt. De rest van de keuzes voor het besteden van je DI-budget blijven gewoon bestaan.
 • De ontwikkeling van de app voor het vervoersbeleid loopt voorspoedig. Hoewel de testresultaten van juni nog niet bekend zijn, wordt in juli duidelijk of de app dit najaar live kan gaan. De app geldt voor woon-/werkverkeer binnen Nederland en stopt bij de grens. Daarnaast staat de leasefietsregeling met belastingvoordelen gepland voor juli. Meer info en een Q&A vind je op de KLM-portal via HR -> Vervoersbeleid.
• Collega’s die de Regeling Vervroegde Uittreding willen gebruiken, krijgen binnenkort via de PowerApp de keuze tussen eenmalige of maandelijkse uitbetaling. Beide opties hebben voor- en nadelen, afhankelijk van je persoonlijke financiële omstandigheid. Informeer je dus goed voordat je beslist.

Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag!

Carolina Bouwer, Ivo Kruse Koster, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Marije Kroese, Chris van Elswijk
KLM sectiebestuurders

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.