KLM cabineverslag februari

1 maart 2024

Leestijd: 3,5 minuten

Donderdag 29 februari was het weer tijd voor het maandelijks overleg met KLM. De agenda was deze keer behoorlijk vol, hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste bespreekpunten:

  • Juridische procedure afmeldperiode
  • Implementatie cao 2023-2025
  • Compensatie operationele verstoringen
  • Cabinesamenstelling A350
  • Planningsstand

Juridische procedure afmeldperiode
Dit onderwerp stamt nog uit het cao-protocol van 2019-2022. In die tijd hebben wij een afspraak gemaakt met KLM om te onderzoeken of de afmeldtijd van dertig minuten nog realistisch is, omdat wij daar toen al onze vraagtekens bij hadden. Onderzoek heeft een tijd geleden al aangetoond dat dertig minuten tussen ‘on blocks’ en aankomst in het BMC voor het overgrote deel van de ICA vluchten niet realistisch is. Het heeft een tijd geduurd voordat KLM met een oplossing kwam, maar onder druk van VNC heeft zij vandaag haar oplossing aan de cabinebonden gepresenteerd.

Hoewel KLM en de cabinebonden al eerder hebben vastgesteld dat verlenging van de afmeldperiode de enige oplossing is, verraste KLM ons door te zeggen dat ze veel tijd hebben besteed aan het onderzoeken van manieren om het proces te verbeteren, zodat de afgesproken dertig minuten weer haalbaar zijn. KLM kwam dan ook met het idee om crew met de bus te vervoeren vanaf de F-en G-pier en extra grondcollega’s in te zetten als dedicated ground officers om taken van cabinepersoneel na de landing op te vangen. Dus geen verlenging van de afmeldtijd, maar een pilot waarvan we niet weten wanneer deze van start kan gaan.

Het is voor de VNC onacceptabel dat een zo belangrijk en langslepend probleem na twee jaar wordt onderworpen aan een ‘buspilot’. Hiermee wordt in onze ogen de cao-afspraak over de afmeldtijd van dertig minuten nog steeds structureel geschonden. We werken al te lang meer dan dertig minuten na ‘on blocks‘, wat betekent dat we taken doen zonder betaald te worden. We voelen ons hierbij gesterkt door de arbeidstijdenwet. Dit onderwerp is wat ons betreft in een doodlopende straat geëindigd terwijl onze leden een fatsoenlijke oplossing verdienen voor dit probleem. Helaas lijkt een juridisch traject wat de VNC betreft nog de enige mogelijkheid om tot die oplossing te komen.

Implementatie cao 2023-2025
De VNC dringt erop aan dat bepaalde cao-afspraken sneller worden ingevoerd dan KLM nu voorstelt, omdat deze van groot belang zijn voor onze leden. Wij hebben benadrukt dat we als partners in de cao gezamenlijk afspraken maken en dat we ook samen de data voor de invoering bespreken. KLM heeft toegezegd de pilot aanrijdtijd mogelijk in juni in te kunnen voeren. Voor het gratis reizen met het OV is KLM afhankelijk van de ontwikkeling van de app waarin de medewerkers hun reizen moeten vastleggen. Voor het aanvragen van losse JV-dagen is het inbouwen in Icrew vooral het obstakel en zal daarom pas eind 2024 kunnen worden aangeboden. Het proces om te komen tot een afspraak over compensatie voor training en grondopdrachten zal ook versneld worden. Al met al zijn wij tevreden met de toezeggingen die KLM heeft gedaan na ons aandringen.

Compensatie operationele verstoringen
In december constateerden we al een instabiele operatie met grote gevolgen voor het rooster en dus ook het sociale leven van cabinecollega’s. Het einde van deze verstoringen is nog niet in zicht en de VNC wil graag de negatieve gevolgen hiervan op de cabinecollega’s benadrukken, zoals het regelmatig later thuiskomen dan gepland. Omdat de onregelmatigheden niet langer incidenteel maar voorlopig van veel langere duur blijken, vinden wij het niet meer acceptabel om zo’n lange periode door te vliegen zonder compensatie in geval van annuleringen op de route. We hebben daarom KLM met klem verzocht hier op redelijke termijn op terug te komen. KLM beloofde binnen twee weken te reageren op het voorstel van VNC.

Cabinesamenstelling (CBS) A350
KLM heeft haar voorstel voor de CBS van de A350 gedeeld, bestaande uit twee subtypes: de A350-900 en de A350-1000. Dit voorstel omvat 1 Senior Purser, 1 Purser, 2 WBC-specialisten en 6 (voor de -900) en 7 (voor de -1000) eenbanders. KLM heeft deze verdeling gemaakt op basis van de cao-afspraak van maximaal 52 passagiers per M-class CA. VNC wijst erop dat hoewel er een ratio is afgesproken voor de M-class, dit niet het geval is voor de W- en C-class. Het aantal M-class CA’s dat door KLM is voorgesteld, veroorzaakt in combinatie met de nieuwe Premium Comfort Class een aanzienlijke druk op de eenbanders. Wij voelen ons verantwoordelijk voor deze werkdruk van de eenbanders en hebben daarom een ruimere CBS voorgesteld. KLM zal onze feedback bespreken en komt volgend cabineoverleg terug op dit onderwerp.

Planningsstand
Vanaf half mei is er ruimte in de productie, mede door extra annuleringen. Gedurende deze periode zijn er extra mogelijkheden voor het inzetten van JV-, OD-, CL-dagen en non-activiteit. Er staan ook vier extra basiscursussen en een KLC-klas gepland. Deze instroom vanuit KLC wordt beperkt door beschikbaarheid bij KLC. Verder staan er ook een Purser training en twee Senior Purser trainingen in de planning. Zoals bekend wordt ook de vacature voor Cabin Attendant op 4 maart geopend!

Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag!

Marije Kroese, Ivo Kruse Koster, Roberto Tunzi, Carolina Bouwer, Ingrid Brama, Chris van Elswijk – KLM sectiebestuur