KLM cabineverslag augustus

28 augustus 2023

Leestijd < 3 minuten 

In ons maandelijks cabineoverleg met KLM komen diverse onderwerpen aan bod. In dit verslag lichten we de meest in het oog springende zaken toe:

  • Groei in planningsstand/ inzet Airbus 
  • Meetonderzoek afmeldtijd  
  • Uitbetaling opgeschoven salarisstap ouderschapsverlof
  • Inhaalslag jubileumvieringen 

Groei in planningsstand
Voor dit winterseizoen verwacht KLM een stijging ten opzichte van de afgelopen productieperiode. Dat wil zeggen dat er vanaf oktober tot en met december opnieuw in- en doorstroom is gepland. We zijn blij om 84 KLC cabinecollega’s te mogen verwelkomen bij KLM en ruim 100 nieuwe CA’s, onder wie 10 Koreaanse collega’s.
Hoewel na 230 nieuwe tweebanders dit jaar, meer doorstroom nog op zich laat wachten, is de training gemoderniseerd: na de nieuwe WBC masterclass training word je WBC-specialist.

Airbus
Omdat voor de groeiende productie ook de A330 – langer dan gepland – wordt ingezet, worden er meer collega’s voor dit toestel opgeleid. KLM heeft hiervoor recent een uitvraag onder tweebanders en (senior) pursers gedaan, dat leverde ongeveer 300 aanmeldingen op. Eerder meldden al 600 eenbanders zich op eenzelfde uitvraag. Na het current maken op de A330 leidt dit hopelijk tot meer evenwicht in de roosters. Deze aanwas leidt nu nog niet tot een overschot aan A330 vliegenden. Mocht dat in de toekomst wel zo zijn dan gaat KLM kijken of het mogelijk wordt om ook de gelegenheid te bieden om de Airbus uit je pakket te laten halen. 

Meetonderzoek afmeldtijd
De 30 minuten ‘afmeldperiode’ is gezien alle taken en looptijden in veruit de meeste gevallen (ruim) onvoldoende en heeft daarmee al langere tijd onze aandacht. Na het opbrengen van dit onderwerp zette KLM in samenwerking met onze Groepscommissiecollega’s een praktijkonderzoek op dat werd uitgevoerd bij 15 vluchten. Uit die eerste uitkomsten blijkt dat 30 minuten voor de afmeldperiode op ICA inderdaad niet afdoende is om van on-blocks naar het BMC te komen. Om een meer gedegen beeld te krijgen, volgt nu bij zo’n 100 vluchten (ICA en EUR) een breder ‘Onderzoek aanmeldproces en pre-briefing. Meten is weten en dat is wat in de praktijk gaat gebeuren: observanten gaan 3 weken van begin tot eind meelopen. De meetpunten starten bij ‘on blocks’ en eindigen bij de ‘goodbye area’ en omvatten alle tussenliggende momenten. Erna worden de resultaten teruggekoppeld en zullen we op basis daarvan kijken hoe we verder omgaan met de afmeldperiode. 

Uitbetaling opgeschoven salarisstap ouderschapsverlof 
De VNC maakt zich al enige tijd hard voor rechtzetting van het issue ‘onterecht opgeschoven jaarlijkse salarisstap bij 100% ouderschapsverlof’. We zijn blij dat er eindelijk resultaat is en KLM alsnog overgaat tot uitbetalen van de achterstallige inkomsten voor de 2799 cabinecollega’s die het betreft. Naar verwachting zal KLM in oktober starten met de eerste uitbetalingen nadat er per individuele case is geanalyseerd en berekend waar de persoon recht op heeft.
De zaak is onder meer aan het licht gekomen na VNC ledenmeldingen bij onze servicedesk. Heb jij ook punten die je onder onze aandacht wil brengen, mail of bel ons dan gerust: servicedesk@vnconline.nl of 020 5020480. 

Inhaalslag jubileumvieringen
Tot slot nog een positief punt: na aandringen vanuit de VNC op het KLM motto ‘alle KLM’ers zijn ons even lief’ gaat KLM toch ook voor cabinecollega’s een inhaalslag maken met jubileumvieringen die door coronamaatregelen destijds niet mogelijk waren. We gunnen die collega’s alsnog deze mooie blijk van waardering vanuit de werkgever en wensen hen een leuk feestje!   

VNC ledensessies
Blijf goed geïnformeerd en sluit gerust aan bij onze digitale ledeninfosessies: meld je hier aan! We spreken en zien je graag. 

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Marije Kroese, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Roberto Tunzi, KLM sectiebestuurders