KLM cabineverslag april

26 april 2024

Leestijd 4 minuten 

Donderdag 25 april was het weer tijd voor het maandelijks cabineoverleg met KLM. Hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste besproken punten: 

  • Winstdelingsuitkering april 
  • Arbitrage afmeldperiode 
  • Planningsstand 
  • Update cao zaken: uitbetaling talenbonus & ouderschaps- geboorteverlof 
  • XXDHC regels 
  • De zoekfunctie op MyKLM 
  • Daggeld discussie  

Winstdelingsuitkering april
Op je loonstrook van april staat de winstdelingsuitkering (WDR) vermeld die je deze maand bij je loon krijgt uitbetaald. Sinds corona wordt dit bedrag alleen netto vermeld – zonder verrekening van het bruto bedrag – waardoor je niet kunt herleiden hoeveel belasting je erover betaalt. Wij ontvangen ook vragen van leden hierover dus hebben we KLM naar de reden en een toelichting gevraagd. Zij hebben beloofd om op dit onderwerp terug te komen, wordt dus vervolgd.

Arbitrage afmeldperiode
In onze cao 2019-2022 hebben we afgesproken te onderzoeken hoe we taken vanaf ‘on blocks’ binnen de voorgeschreven 30 minuten afmeldtijd kunnen afronden. Uit een eerste onderzoek bleek dat, vooral op ICA, niet haalbaar. Vervolgens is onderzocht of we sneller naar het BMC konden komen, bijvoorbeeld met een bus. Ook dat bleek om verschillende redenen niet haalbaar. De oplossing die overblijft, is het verlengen van de afmeldingstijd van 30 naar 45 minuten. Er is namelijk aangetoond dat je gemiddeld in 43 minuten van ‘on blocks’ in het BMC bent. KLM erkent de problemen maar wil niet ingaan op ons voorstel om de afmeldingsperiode 45 minuten te maken. Daarom is de VNC nu een arbitrageproces gestart om de ontstane impasse op te lossen met behulp van een neutrale derde partij. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. Meer achtergrond lees je hier.

Planningsstand
Er is weinig verandering ten opzichte van de vorige planningsstand over 2024: er is 1 extra ACC (Asian Cabin Crew) basiscursus geaccordeerd buiten de al bekende, geaccordeerde 5 KLC doorstroom-,18 nieuwe instroom-klassen, 1 pursertraining en 2 senior pursertrainingen. Deze zomer zitten we hiermee ruim in het jasje. Voor de winter verwacht KLM nog wel wat groei en volgende keer horen we weer een update over de planningsstand.

Update implementatie cao zaken

Uitbetaling verhoogde talenbonus
In april is naast de WDR ook de jaarlijkse – van 250 naar 300 euro verhoogde – talenbonus per taal uitbetaald. Ben jij in het bezit van een geldig taalexamen, dan kun je de talenbonus voor maximaal 3 extra talen (Engels is uitgesloten) aanvragen.

Ouderschapsverlof/ geboorteverlof
In de laatste cao-ronde met KLM (en KLC) hebben wij afgesproken dat het aanvullend geboorteverlof en het betaald ouderschapsverlof vanaf 1 januari 2024 worden aangevuld naar 100% van het salaris (tot maximaal 100% van het UWV-maximum dagloon). Voorheen ontving men 70% van het salaris, dat werd door het UWV uitbetaald. Collega’s die ná 1 januari 2024 aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof hebben gehad, krijgen bij het salaris van april voor het eerst de aanvulling (met terugwerkende kracht) uitbetaald. 

Vanaf 1 mei kunnen collega’s ervoor kiezen om de bijdrage vanuit het UWV en de aanvulling van KLM of KLC tegelijk met het salaris te ontvangen. Dit betekent dat je niet meer hoeft te wachten op zowel de uitbetaling van het UWV als de aanvulling vanuit KLM of KLC. Deze bedragen worden dan meegenomen in de salarisronde waarin het verlof is opgenomen. Je moet voor de uitkering van het UWV aan KLM wel toestemming geven in de Powerapp. 

Aanvragen waarvoor al een betaling door het UWV heeft plaatsgevonden, blijven via het UWV verlopen. Op de NewsApp en MyKLM wordt de nieuwe werkwijze toegelicht. 

Opstuur XXDHC regels
Hoewel onze cao-afspraak over de verdeling van WBC-stoelen bij opsturen helder is, verloopt het in de praktijk niet altijd goed omdat het blijkbaar schuurt met de cao-afspraak van de cockpit collega’s. Met name de regel dat de Senior Purser niet in een klasse lager mag reizen dan de Second Officer leidt soms tot verschillende interpretaties en tot cao-overschrijdingen. Wij willen snel eenduidigheid om discussies aan boord en tijdens overlegmomenten te voorkomen. De VNC heeft dan ook opnieuw haar zorgen geuit en bij de werkgever benadrukt dat wij hen houden aan de samen gemaakte cabine cao-afspraak omtrent XXDHC. We willen namelijk niet dat cabinecollega’s wordt gevraagd om af te zien van een vrije WBC-stoel. KLM heeft toegezegd om te proberen de betreffende punten uit twee cao’s bij elkaar te brengen. Hierbij blijven wij uiteraard toezien op de belangen van en afspraken voor cabinecollega’s. 

Zoeken met de zoekfunctie
De zoekfunctie op MyKLM staat helaas niet bekend om snelle resultaten, die klachten krijgen wij ook van leden. KLM (h)erkent de problemen en ontvangt hierover zelf ook klachten. We hebben aangedrongen op een spoedige verbetering, tenslotte is het ontzettend belangrijk dat personeel snel en gemakkelijk toegang kan krijgen tot alle informatie vanuit de werkgever. 

Daggeld discussie
KLM gaf tijdens dit overleg aan met de cabinebonden in gesprek te willen over een nieuwe daggeldsystematiek. De VNC wil echter eerst en vooral een oplossing voor de al (lang)lopende daggelddiscussie! Die gaat onder meer over de onduidelijke berekeningen van het daggeld in het verleden en de juiste aanpak richting de toekomst. In maart hebben wij hierover opnieuw een brief naar KLM gestuurd. KLM zegt toe zo spoedig mogelijk met een reactie te komen. Ook dit punt houden wij scherp in de gaten. 

 Vragen of opmerkingen? Bel of mail ons gerust: we helpen je graag! 

Carolina Bouwer, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Marije Kroese, Chris van Elswijk, Ivo Kruse Koster – KLM sectiebestuur