KLM achtergrond maart

28 maart 2023

Begin april starten we dan echt met de gesprekken over de cao 2023. In aanloop naar het overleg hebben we een groot aantal lopende zaken onder de aandacht van KLM gebracht, die wat ons betreft een snellere en effectievere aanpak vanuit het bedrijf vragen.  

Het eerste blok van de cao-gesprekken 2023 met als thema ‘omgangsvormen tussen vakverenigingen en KLM’, vindt plaats met alle bonden en KLM. Een relevant onderwerp omdat er de afgelopen jaren het nodige gebeurd is, wat een goed gesprek over de relatie belangrijk maakt. Denk hierbij aan de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage, IPB-faciliteiten voor een beperkte groep KLM’ers, de totstandkoming van XFA en het last minute verzoek van KLM om de winstuitkering te verlagen. Ook de stappen over het onderwerp daggeld verlopen uiterst traag, we wachten immers al een hele tijd op een berekening door KLM. We hebben het bedrijf daarom in een brief gevraagd om deze zaken snel op te pakken en af te ronden.
Ook zijn we al langere tijd bezig met onderwerpen waarbij KLM zich niet of onvoldoende aan de wet houdt, met nadelige financiële consequenties voor collega’s. Dit alles maakt dat we met gemengde gevoelens het cao-overleg in gaan.

cao 2023 
Tijdens de Ledenraadvergadering van maart hebben we alle ingediende cao-punten geïnventariseerd en besproken. Het democratisch proces moet zuiver zijn én blijven, daarom zijn alle ingediende ideeën en voorstellen van onze leden gewogen. Daarbij telde ook het aantal keer dat een idee is ingediend mee. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een shortlist die we in april met de Ledenraad bespreken, de thema’s looptijd en loon komen ook aan bod. Vervolgens zullen wij de VNC -voorstellenbrief delen met onze leden, KLM en FNV Cabine. Afhankelijk van hoe de start van de cao-onderhandelingen verloopt, gaan we met partijen in onderhandeling over de cabine-cao 2023.
 
Misstanden
‘Waar mensen werken, worden fouten gemaakt’ is een bekende uitdrukking. Dit wordt in het algemeen ook breed geaccepteerd maar daarvoor is het wel belangrijk dat fouten erkend – en zo snel mogelijk hersteld worden. Dat gebeurt gelukkig meestal ook. Toch hebben wij een toenemend aantal fouten door KLM geconstateerd die ook financieel nadelige gevolgen hebben voor cabinepersoneel.

Zo mag KLM wettelijk gezien eenmaal toegekend meerwerk niet terugdraaien als een collega na goedkeuring van het meerwerk ziek of zwanger wordt. Dit blijkt wel te gebeuren en hiermee worden deze collega’s onwettig en financieel benadeeld.

De jaarlijkse salarisstap (een trede hoger) vindt in principe na twaalf maanden werkzaam te zijn geweest, plaats. Een bijvoorbeeld opgenomen non-activiteit van twee maanden, zorgt ervoor dat je die salarisstap niet na twaalf maar na veertien maanden maakt. Dat is correct. Echter hanteert KLM dezelfde methodiek wanneer iemand ouderschapsverlof heeft opgenomen. Ouderschapsverlof heeft wettelijk gezien geen consequenties voor je salarisstap en de betreffende collega’s maken daarom in zo’n situatie te laat hun salarisstap waarmee er ook sprake is van financieel nadeel. Meer informatie over het onderwerp ouderschapsverlof en salarisstap kun je hier lezen, net zoals welke stappen je kunt nemen om te controleren of jouw salarisstappen correct zijn verwerkt.

Samen sterk!

Ivo Kruse Koster