KLM achtergrond maart

28 maart 2024

Operationele verstoringen: Er lijkt nog geen einde in zicht te zijn. 

“Op weg naar Rio kregen we het volgende bericht: ‘Jullie terugvlucht is geannuleerd, jullie blijven 48 uur langer.’ De een was blij, lekker lang in Rio! De ander maakte zich zorgen; hoe regel ik dat met de kinderopvang? Ik ben mantelzorger, wie gaat er voor mijn moeder zorgen? Mijn beste vriendin is ernstig ziek en viert voor de laatste keer haar verjaardag, die kan ik toch niet missen?” 

Zo zijn er talrijke voorbeelden die jullie wellicht kennen. Helaas moeten we vaststellen dat de operatie al lange tijd – en nog steeds – niet stabiel is. Vanwege technische problemen met de vloot, een gebrek aan onderdelen en door tekorten bij onder andere technici en vliegers gaat het helaas nog steeds vaak fout. Het gaat bijna wennen maar we moeten niet vergeten dat collega’s echt in moeilijkheden kunnen komen. Het is algemeen bekend dat flexibiliteit essentieel is wanneer je gaat vliegen. Je bent op de hoogte van mogelijke vertragingen, kistwissels en vluchtannuleringen. Mijn ervaring is dat we daar zeer professioneel mee omgaan. We bellen, appen en regelen het. We zien echter dat het collega’s te veel wordt: continue de onzekerheid of je rooster intact blijft en de vraag of je wel op tijd thuis bent.  

Van incidenteel naar structureel
Het kan voorkomen dat je een extra dag op een buitenstation moet blijven. Echter, sommige collega’s hebben dit al herhaaldelijk meegemaakt en er zijn zelfs collega’s die binnen anderhalve maand tot wel drie keer twee dagen langer op de route moesten blijven. Dan houdt het gevoel van ‘ik moet flexibel zijn’ wel een keer op. Er zit een grens aan de flexibiliteit die je kunt tonen en er zit een grens aan de flexibiliteit die er van je verwacht mag worden. Daar kwam recent nog de storing in het verzoekensysteem bovenop: alle roosters die zo zorgvuldig richting de meivakantie waren aangevraagd, bleken ineens verdwenen. In eerste instantie gaf P&A aan dat het te veel werk was om de roosters weer terug te zetten. Na goed overleg met P&A heeft men zich maximaal ingezet om alles te herstellen, ook zij zien in dat dit vlek op vlek was. 

Het gaat er niet om schuldigen aan te wijzen, wel willen we daar waar mogelijk de oorzaken terugdringen. Wij lopen hierbij soms ook tegen de grens van onze invloed aan. 

Verstoringen versus privéleven
Bijna iedereen heeft begrip voor het feit dat we ondanks al deze problemen, zoveel mogelijk willen (blijven) vliegen. Voor KLM maar ook voor onszelf, maar tegelijkertijd brengen die verstoringen zoveel onzekerheid met zich mee.
Onze vliegroosters spelen een belangrijke rol bij het organiseren van ons privéleven. We passen ons persoonlijke schema aan op ons werk. Als er herhaaldelijk verstoringen optreden, verliezen we grip op onze planning, wat soms kleine, maar soms ook grote gevolgen heeft voor ons privéleven. 

Al geruime tijd hebben we regelmatig overleg met KLM over operationele verstoringen. Tijdens deze bijeenkomsten worden we op de hoogte gebracht van de recente ontwikkelingen, de huidige situatie en krijgen we een vooruitzicht op de korte termijn.
Tot nu toe wijzen deze prognoses nog niet op structurele verbeteringen. De onzekerheid en de verstoringen blijven dus nog wel even en dus ook de zorg om onze eigen agenda’s .
De instabiliteit in de operatie is voor KLM zelf ook een grote zorg en er worden veel initiatieven ontplooid om weer grip te krijgen.  Er worden reservevliegtuigen beschikbaar gesteld zodat deze kunnen worden ingezet voor het geval een vliegtuig uitvalt. Er wordt verder vooruit gekeken en er worden preventief vluchten geannuleerd, zodat passagiers en collega’s op tijd worden geïnformeerd. 

Betere afspraken
Ondertussen maken wij ons hard voor goede of eigenlijk betere afspraken voor de duur van de operationele verstoringen. We kunnen ze zoals gezegd niet voorkomen, maar we willen wel dat de langdurige flexibiliteit die van ons wordt gevraagd, gezien wordt en ook wordt beloond.  

Wij blijven graag op de hoogte van jullie ervaringen en onze Servicedesk staat open voor jullie vragen en zorgen. Bij roosterwijzigingen – en zeker bij last minute situaties – is het soms lastig op MyKLM terug te vinden wat kan en wat mag. In zulke situaties kunnen wij je antwoord geven op je vragen of je adviseren.  

“Op de Rio hebben twee collega’s het thuisfront kunnen inzetten en we hebben er een hele gezellige stop van gemaakt. Ook hebben we een collega van een andere crew bereid gevonden om te kunnen ruilen, zodat de laatste verjaardag van de vriendin toch gewoon gezamenlijk gevierd kon worden. Mooi om te zien hoe we het met elkaar toch altijd weer voor elkaar krijgen!” 

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM Sectiebestuur