KLM achtergrond juni

29 juni 2023

Belangenbehartiging voor jullie allemaal, met oog voor het individu  

In mijn vorige achtergrondartikel heb ik het KLM cao-proces – zoals dat meestal verloopt – geschetst. Inmiddels zijn we daadwerkelijk begonnen met onderhandelen voor de nieuwe cao voor al het KLM cabinepersoneel. In eerste instantie is samen met alle werknemersvertegenwoordigers en KLM gestart met de looneis en de duur van de cao, de zogeheten looptijd.   

 KLM heeft tijdens dit overleg met alle bonden een zeer schamel eerste loonbod gedaan. Later bleek hun delegatie weliswaar bereid om dat loonbod iets op te schroeven, echter onder de voorwaarde dat ‘er balans moet zijn tussen loonstijging en productiviteit en efficiëntie’. Met andere woorden: je moet je loonstijging dan deels zelf ‘betalen’ met bijdragen uit KLM’s inhoudelijke voorstellen. Dit zou wat KLM betreft zomaar uit de door hun voorgestelde ‘modernisering Werk- en rusttijdenregeling (WRR) of het ‘optimaliseren van de tewerkstelling van cabinepersoneel’ kunnen komen.  

 Loonsverhoging zonder inleveren arbeidsvoorwaarden
De VNC maakt zich zorgen over de disbalans tussen duurzaamheidsinvesteringen en de uitermate belangrijke investering in het (cabine)personeel. Zowel op gebied van onze arbeidsvoorwaarden als -omstandigheden moet er het nodige verbeteren om duurzame inzetbaarheid van het cabinekorps te garanderen. In deze periode waarin KLM – net als voor de pandemie – goede cijfers laat zien hebben we echter nog altijd te maken hebben met een flink koopkrachtprobleem. De focus moet op loonsverhoging liggen, zonder inleveren op andere aspecten! Eind juli wordt het overleg met KLM en alle andere bonden over loon en looptijd vervolgd. 

In de tussentijd wil KLM graag verder op inhoudelijke cabine-onderwerpen, die dus productiviteit en efficiëntie moeten opleveren. Wij zijn juist vanwege die voorwaarde(n) erg op onze hoede. Om alle invalshoeken duidelijk in beeld te hebben voordat we het overleg over inhoud vervolgen, gaan we eerst in gesprek met onze Ledenraad. We willen alles uit de kast halen om al jullie belangen voor een eerlijke cao zo goed mogelijk te behartigen. We stellen dus zorgvuldigheid boven snelheid voor het realiseren van de grootste wens van onze leden: een goede loonsverhoging zonder daarvoor op andere belangrijke zaken op te moeten inleveren. 

Individuele belangenbehartiging
Collectieve belangenbehartiging is belangrijk en raakt eenieder van ons. We doen dit vol overtuiging met de intentie om er voor iedereen het maximale uit te halen, waarbij we ons gemeenschappelijke belang van een gezonde KLM natuurlijk nooit uit het oog verliezen. 
Ik ben zelf ook betrokken bij de individuele belangenbehartiging en dat geeft minstens zoveel energie en (meestal) voldoening als collectieve belangenbehartiging. 
Die ene keer (of soms meerdere keren) dat een lid ondersteuning, begeleiding en advies nodig heeft tijdens een moeilijke periode in diens loopbaan, staan wij voor hen klaar. De variëteit aan thema’s waar leden mee worden geconfronteerd, is groot: arbeidsongeschiktheid, een (ongegronde) klacht, fouten in de salarisbetaling, een verstoorde relatie met de werkgever maar ook persoonlijke problematiek die effect hebben op het werk. Met onze ervaring en kennis van zaken proberen we deze leden zo goed mogelijk te begeleiden. Wij toetsen steeds de cao en de wet aan de problematiek waarmee iemand te maken heeft. Daarbij maken we – indien nodig   ook gebruik van ondersteuning door onze arbeidsrechtjuristen.  

Hoe werken wij?
In de individuele belangenbehartiging is bewaking van de privacy het belangrijkste uitgangspunt. Bij de VNC worden jouw individuele belangen behartigd door een team van drie bestuurders: Carolina Bouwer, Roberto Tunzi en ikzelf.  
Alles wat een lid met ons deelt, is 100% vertrouwelijk en blijft dus ook onder ons. Wij informeren en adviseren en als een lid daar behoefte aan heeft, bijvoorbeeld omdat iemand vastloopt, nemen wij de ‘zaak’ over en gaan wij op diens verzoek in gesprek met KLM. Wij praten daarbij nooit rechtstreeks met bijvoorbeeld MCC’s maar uitsluitend met Hoofd CCM of diens plaatsvervanger. Wat we met KLM bespreken, is altijd vooraf volledig doorgesproken met het betreffende lid. Zo blijft alle communicatie volledig transparant en wordt het lid nooit verrast. Wij overleggen in het kader van de individuele belangenbehartiging eenmaal per maand met KLM over alle zaken die spelen. Als iets urgent is, pakken we dat uiteraard onmiddellijk op en wachten we niet tot het volgende overleg.  

 Mijn ervaring is dat de tijd die we in de individuele belangenbehartiging steken en de kwaliteit van de service enorm worden gewaardeerd. Collega’s voelen zich soms – ten onrechte – bezwaard dat het ons veel tijd kost. Maar dan zeggen we steevast dat we dit juist graag doen voor hen: persoonlijke ondersteuning en begeleiding van collega’s is een waardevolle en dankbare taak en als lid heb je daar ook volledig recht op. Dus: loop je vast, heb je een zorg of probleem en kom je er niet uit: blijf er niet mee rondlopen en laat het ons weten. Wij staan graag voor je klaar met ondersteuning die bij jou past!  

 Ivo Kruse Koster
voorzitter KLM sectie