KLM achtergrond juni 

26 juni 2024

Leestijd: +/- 2 minuten 

We horen regelmatig dat cabinezaken over het algemeen goed zijn geregeld bij KLM. Denk aan salarisverhogingen en behoud van onze werk- en rusttijdenregeling (WRR). Als KLM- sectiebestuur zetten wij ons in voor goede arbeidsvoorwaarden en steken we veel tijd en energie in cao-onderhandelingen. Uiteindelijk beslist onze Ledenraad of het resultaat voldoende is. Zij kunnen naast voor of tegen stemmen ook wijzigingen voordragen met zogeheten amendementsvoorstellen.  

De rol van raadsleden brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zij bereiden zich  goed voor en verdiepen zich in soms ingewikkelde onderwerpen. Sommige raadsleden hebben al veel ervaring en nieuwe raadsleden willen zich graag (verder) verdiepen in de arbeidsvoorwaarden en toekomst van bijna 9000 cabinecollega’s. Elke maand vergaderen we met deze betrokken en kritische VNC-leden. Zij dienen voorstellen in, stellen vragen en denken- en beslissen mee over belangrijke arbeidsvoorwaardelijke zaken.  

Van salaris tot verlof en van WRR tot pensioen
Net als wij, vliegen de Ledenraadsleden zelf ook en hebben zij dus veel contact met onze cabinecollega’s. Vanuit die gesprekken aan boord, op de route en hun eigen ervaring nemen zij kritische punten, initiatieven en ideeën mee naar de maandelijkse vergadering. Het gaat in de Ledenraad vooral om alle arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen die onderdeel zijn van de cao voor KLM cabinepersoneel. De meest in het oog springende zijn salaris, pensioen en de WRR maar ook het verzoekensysteem, vakantie en andere vormen van verlof en arbeidsongeschiktheidsafspraken zijn belangrijke thema’s. 

Hard op de inhoud
Als sectiebestuurders informeren we de Ledenraad volledig en tijdig, waarna vaak nog kritische discussies volgen voordat er besluiten worden genomen. Hoewel dat vaak in harmonie verloopt, zijn Ledenraadsleden het lang niet altijd ‘zomaar’ eens met het sectiebestuur. Zij zetten zaken op scherp om de beste arbeidsvoorwaarden voor cabinecollega’s te realiseren. Daarnaast hebben Ledenraadsleden een controlerende rol: zij zien erop toe dat het KLM sectiebestuur handelt conform afspraken met de Ledenraad en rekening houdt met de wensen vanuit het korps.
Kortom: het gaat er soms best stevig aan toe in vergaderingen. Er wordt hard op de inhoud gediscussieerd maar altijd met respect voor het individu. Deze discussies, inclusief meningsverschillen, leiden dikwijls tot nieuwe inzichten en uiteindelijk streven we samen naar het beste resultaat voor alle VNC leden.  

Vragen en discussies
We begrijpen dat er collega’s zijn die graag zelf willen stemmen, bijvoorbeeld over cao-zaken. De keuze voor een Ledenraad voor de KLM-sectie is gemaakt omdat het veel tijd vraagt om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen over ingewikkelde onderwerpen. Een goed voorbeeld is het nieuwe pensioenstelsel waarover de Ledenraad in aanloop naar de stemming heel uitgebreid is geïnformeerd. Stap voor stap hebben we met onze pensioendeskundigen de Ledenraadsleden meegenomen op proces en inhoud, met alle ruimte voor vragen en discussies. Dit leidt tot een brede feitenkennis en een helder inzicht in diverse meningen en belangen. Op basis daarvan kan de Ledenraad een goed doordacht besluit nemen.  

Ondanks die voordelen van de Ledenraad is de VNC niet doof of blind voor andere meningen en staat open voor verandering. We kijken kritisch naar hoe we het nu doen en hoe het nog beter kan. De Ledenraad heeft zelf afgelopen maand nog verkennende discussies gevoerd over de huidige vorm van stemrecht. Willen we leden op andere wijze betrekken bij besluitvorming en wat is daarvoor nodig? Een boeiende discussie en belangrijk voor de VNC en haar leden. Daarom blijft dit de komende tijd onderwerp van gesprek! 

Wil je ook Ledenraadslid worden? Meld je dan nog voor 1 juli aan viadit formulier. 

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM-sectiebestuur