KLM achtergrond april

25 april 2023

uit de Nieuwsbrief van april 2023

Verandering van spijs doet lezen: daarom deze maand het KLM achtergrondartikel van mijn hand. Daarmee vervang ik, als vicevoorzitter KLM sectie, ook mijn collega Ivo Kruse Koster als hij vliegen is of met vakantie. Mijn ‘specialiteit’ is alles wat met de WRR (Werk en Rusttijden Regeling) te maken heeft.  

Zo ben ik met collega Lilian de Jager, VNC fractielid Groepscommissie31 en servicedeskmedewerker, bij toerbeurt verantwoordelijk voor de zogeheten motiveringen.

Maandelijks honderden compensatiedagen
Kortweg betekent dit dat als we vluchten motiveren, we voor de betreffend cabinecollega’s aan KLM compensatie vragen middels vrije dagen, de CL- en KL-dagen. Om jullie een idee te geven, afgelopen maart zijn er in totaal 789 vrije dagen voor motiveringen toegekend aan cabineleden.

Gemotiveerd motiveren
Het gaat om gemiddeld honderden vrije dagen per maand voor cabine crew, dat maakt ‘gemotiveerd motiveren’ een belangrijk onderdeel van ons werk. Hoe het in de praktijk gaat, licht ik hier graag toe.
Reguliere vluchten worden gepland en uitgevoerd volgens onze cao-afspraken. Indien er in die planning iets verandert, moet het schema worden aangepast waarbij cao-afspraken dienen te worden gerespecteerd. In de uitvoering kan er echter ook van alles gebeuren waardoor het niet mogelijk of wenselijk is om de vlucht conform cao-afspraken aan te passen. Denk daarbij aan redenen die de crew raken.

Voldoende rust
Als bijvoorbeeld door vertraging de rust op de route terugloopt en/of er geen lokale nacht genoten kan worden, zal de vlucht vertraagd moeten worden om zo voldoende rust/een lokale nacht te hebben. Het effect kan zijn dat je later thuiskomt en privé-afspraken misloopt, of dat de vlucht wordt herberekend en je minder reisverlof krijgt. Ook bij een kapotte OCR kan worden gemotiveerd of wanneer een crew lid zich voor aanvang van de vlucht ziek meldt op de route. Daarvoor is het compenseren met dagen van groot belang en het aantal hangt af van zowel het aantal cao-overtredingen alsmede de zwaarte daarvan. Overigens worden de wettelijke minima altijd gerespecteerd.

Voors en tegens voor crew afwegen  
Naast crew kan een motivering ook een commerciële reden hebben. Als een volle vlucht een dag later moet vertrekken om een cao ‘schoon’ schema te krijgen, betekent dit een overnachting en omboeking voor al deze passagiers. En dat niet alleen voor de desbetreffende vlucht, maar ook voor eventuele vervolgvluchten. KLM belt ons op deze momenten en legt de situatie voor waarop wij de voors en tegens voor crew tegen elkaar afwegen. Wij kunnen dan besluiten om de vlucht toch te laten vertrekken en daar compensatiedagen voor te vragen, die worden verdeeld over je CL- en KL- teller. Het WRR-team stuurt de betrokken cabineleden vervolgens een mail met uitleg over de situatie en welke compensatie is gevraagd en toegekend.

Bij twijfel contact opnemen
Als bij de vluchtuitvoering niet alle cao-regels worden gehandhaafd, wordt daarom eerst goed overlegd. In een enkel geval wordt pas achteraf duidelijk dat een cao-regel is geschonden. Wij worden dan alsnog ingeschakeld zodat, indien van toepassing, er alsnog compensatie volgt. Het is dus belangrijk dat je bij twijfel het WRR-team en ons mailt, dan kunnen we eventuele misstanden (achteraf) rechtzetten.

Samen sterk voor en door cabinepersoneel!
Carolina Bouwer