• home
  • KLM achtergrond

KLM ACHTERGRONDTerugblik en vooruit kijken
Vorig jaar sloot ik in mijn stukje ‘achtergrond’ af met de zin dat het een understatement was om te stellen dat 2021 een bewogen jaar is geweest.
Nu, een jaar later, geldt eigenlijk nog steeds hetzelfde maar op een heel andere manier. De lichtpuntjes waar we eind 2021 nog zo op hoopten, kwamen er en inmiddels draait KLM weer op (bijna) volle toeren. Sterker nog: we hadden graag nog meer gevlogen maar de beperkingen als gevolg van personeelsproblemen op Schiphol en bij KLM zelf, beperkten afgelopen jaar lange tijd onze operatie.

Behoefte aan rust
Er is keer op keer door KLM zoveel flexibiliteit van jullie allemaal gevraagd. Daarbij zijn er ook echt grenzen overschreden. Die flexibiliteit is niet grenzeloos als je rooster keer op keer (last minute) wijzigt en wanneer je regelmatig vrije dagen op je tellers krijgt omdat je zoveel vliegt. Daarom hebben wij in die meest hectische fases ook aan KLM aangegeven dat de rek er echt uit is. Het verzuim is al lange tijd schrikbarend hoog en wat ons betreft het bewijs dat het cabinepersoneel toe is aan rust. Die rust lijkt langzaamaan weer terug te keren maar de onzekerheid over de vliegproductie in 2023 is groot. Wanneer gaat China weer open? Hoe ontwikkelt de capaciteit op Schiphol zich het komende jaar? Wij hopen dat het gehoopte verdere herstel gedoseerd wordt opgevoerd waardoor er niet opnieuw onrust voor het cabinepersoneel ontstaat. Dit zijn ook onderwerpen waar wij maandelijks met KLM overleg over voeren en afspraken maken.

Evenwichtige cao  
Die rust hebben we ook geprobeerd te bereiken op arbeidsvoorwaardelijk vlak en dus in de cao 2022-2023. Met oog voor ieders belangen, ongeacht functie, leeftijd en dienstjaren, is het wat ons betreft uiteindelijk gelukt om een gebalanceerd cao-resultaat te boeken.
De inflatie is nog nooit zo hoog geweest als in 2022 en dan vooral sinds het tweede kwartaal. Een passende loonsverhoging, ondanks de financieel onzekere tijd voor KLM, moest er echt komen. We zijn blij dat we met goede loonsverhogingen voor alle cabine collega’s, een cao hebben kunnen afspreken die recht doet aan de geleverde inspanningen.  
Dit betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Integendeel: de cao loopt al op 1 maart 2023 af en we zullen, zoals altijd met input van onze leden, al snel in 2023 de wensen gaan inventariseren. Er zijn genoeg onderwerpen die snel onze nieuwe of hernieuwde aandacht vragen.  

Ook in 2023 blijven wij graag met onze leden in gesprek over diverse zaken waarbij jullie mede de agenda bepalen. Wij gaan door met onze online infosessies en daarnaast zullen wij onze leden benaderen voor ‘live’ events om met elkaar van gedachten te wisselen over actuele onderwerpen.  

Vernieuwing promotiebeleid
Het proces en de voorwaarden voor promotie naar purser en senior purser worden volgend jaar vernieuwd. De VNC is samen met de Groepscommissie en FNV cabine nauw betrokken bij de ontwikkeling van dit nieuwe promotiebeleid waarbij cabinecollega’s meer invloed kunnen hebben op hun loopbaan. De functie en functiecriteria veranderen niet in tegenstelling tot het proces dat je doorloopt om promotie te maken. Zoals bepaald in de cao zullen persoonlijke geschiedenis, file en functioneren deel gaan uitmaken van de selectie.  
Momenteel worden verschillende stappen van het toekomstige beleid getest, het is mogelijk dat je gepolst wordt om hieraan mee te doen.
Er wordt door alle partijen ook grondig gewerkt aan de overgang van het oude naar het nieuwe proces om alles zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Het voorstel voor het nieuwe promotiebeleid wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de Ledenraad. Onder voorbehoud van akkoord van de beide cabinebonden is het plan om in de loop van 2023 over te stappen op het nieuwe proces. Begin volgend jaar worden jullie uitgebreid geïnformeerd over dit onderwerp en staan we uiteraard klaar om eventuele vragen te beantwoorden!

Nieuwe leden en collega’s
We hebben in 2022 veel nieuwe leden mogen verwelkomen. De contacten met deze collega’s tijdens de basiscursussen en nadien aan boord hebben wij als verfrissend en energie gevend ervaren. We krijgen hiermee binnen het team dat we zijn - zodra we aanmelden op Schiphol - een grote mix van ervaring en achtergronden en dat is mooi. De kracht van de team spirit was er altijd al, is er vandaag en zal ook in 2023 blijven.  

We naderen de feestdagen en de afsluiting van het jaar 2022. Eenieder van jullie doet dit op eigen wijze, met of zonder terugblikken, na een jaar dat voor iedereen anders is geweest. Voor velen wordt het een periode van gezelligheid en feest, voor anderen een afsluiting van een jaar met verdriet of pijn. Ik hoop en weet dat we in deze periode, net als altijd, naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. Op de route of thuis.

Wij wensen jullie fijne dagen en een mooi, gezond en liefdevol 2023.

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM sectiebestuur

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA