KLM Achtergrond

Afgelopen periode hebben we op een aantal punten voortgang geboekt: na meerdere goede gesprekken met KLM en met diverse ministeries in Den Haag, is de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage per maart 2022 (dus tot die tijd met terugwerkende kracht) van tafel. Dat was begrijpelijkerwijs een grote wens van het hele cabinekorps en dus ook van ons.  

In vrijheid onderhandelen
Bovendien kunnen we door het stopzetten van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in alle vrijheid met KLM onderhandelen over onze nieuwe cao. Dat vinden we uitermate belangrijk en we hebben hier dan ook, gezamenlijk met andere werknemersorganisaties binnen KLM, hard voor gevochten. We zetten ons als VNC altijd in voor de belangen van alle cabinecollega's en daarbij nemen we onze verantwoordelijkheid. We zijn en blijven ook in de toekomst een betrouwbare overlegpartner.  

Groei en promoties
We zitten midden in een enorme groei en dit jaar verwelkomen we maar liefst zo’n 900 nieuwe KLM-cabinecollega’s. Ook het aantal promotieplekken is enorm. De tegenhanger van dit positieve nieuws is dat de operatie deze groei nauwelijks of met zeer grote moeite aan kan. Alle KLM’ers zetten zich iedere dag maximaal in om met elkaar de zaak draaiende te houden. Kortom: we zijn back in business en dat vraagt om een tastbare blijk van waardering in de vorm van een goede nieuwe cao.    

Half juli hebben we met alle vakbonden en KLM geprobeerd om nieuwe afspraken te maken over loon. De torenhoge inflatie vergt wat ons betreft een verantwoorde maar stevige loonsverhoging. Alle werknemers zijn en worden immers geraakt, niet alleen door de inflatie maar ook door de eerdere arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. Het was dan ook dé kans om het cabinepersoneel (en eigenlijk alle KLM’ers) te belonen voor de geweldige prestatie die we met z’n allen leveren vanaf begin 2020 tot en met de dag van vandaag.  

Strijden voor hoger loonbod
De grondbonden waren al sinds april in gesprek over een nieuwe cao - mede vanwege de enorme druk op de operatie - en zij hebben een principeakkoord gesloten, nadat KLM een eindbod op loon heeft gedaan aan de grondbonden. Voor de cabinebonden en de vliegers was geen sprake van een eindbod. Wij hebben samen met de VNV gepoogd om tot een hoger loonbod te komen, wat helaas nog niet is gelukt. We zijn echter nog niet uit gestreden, want de onderhandeling over loon van afgelopen 13 juli betekende pas de start voor het cao-traject voor cabinepersoneel.  

We gaan in de eerste week van september dan ook verder in gesprek met KLM. We zullen dan niet alleen over loon en looptijd praten, maar ook over inhoudelijke zaken. Vanuit onze leden en ledenraad hebben we veel input ontvangen, waarvoor veel dank. Wij inventariseren die onderwerpen de komende weken om begin september tot een gedegen totaalpakket te komen. Mede afhankelijk van de looptijd van een nieuwe cao zullen wij besluiten hoeveel en welke onderwerpen worden ingebracht in het overleg. Zoals gebruikelijk informeren wij jullie zodra er relevante ontwikkelingen zijn.

2 x 2,5% met uitleg op KLM newsapp
In juli worden ook de twee uitgestelde loonsverhogingen, tweemaal 2,5%, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2022, uitbetaald. KLM heeft een uitleg - onder andere over de belasting van de loonsverhogingen - middels een Q&A gepubliceerd op de Newsapp.

De zomerperiode wordt voor ons als Sectiebestuurders wellicht een iets rustigere tijd tussen de hectische perioden in. De overleggen met KLM liggen vanwege de vakanties op het hoofdkantoor namelijk zo goed als stil. Echter in september zijn de agenda’s alweer goed gevuld met overleggen. We wensen jullie een mooie zomer!

Ivo Kruse Koster
Voorzitter KLM sectie

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA