KLC: update vakantieregeling

8 mei 2024

De VNC is al geruime tijd bezig met een nieuwe, verbeterde vakantieregeling bij KLC. Een absolute vereiste is dat deze juridisch houdbaar is. De vakantieregeling is tijdens onze cao-onderhandelingen en daarna in een werkgroep besproken. Hierbij lopen we nu tegen een aantal aandachts- en discussiepunten aan.  

Status vakantieregeling
In de afgelopen jaren is de vakantieregeling op sommige punten aangepast. We hebben bijvoorbeeld met KLC afgesproken dat de vakantie vanaf volgend jaar op een andere dag dan maandag kan beginnen. Er zitten aan de huidige vakantieregeling echter nog wat haken en ogen omtrent de flexibiliteit in het verplicht opnemen van 2 weken in de zomer en 3 in de winter. Wettelijk gezien is dit lastig uit te leggen en dus zien wij graag meer flexibiliteit en ook ruimte om 3 weken op te kunnen nemen in de zomerperiode.
Daarnaast is de zomer- en winterperiode voor KLC cabinepersoneel op dit moment anders geregeld dan bij KLM: onze vakantieperiode voor de zomer begint een maand eerder (vanaf april i.p.v. mei). Kortom: genoeg werk aan de winkel om de vakantieregeling logischer en eerlijker te maken.

Vakantiedagen bij doorstroom
Nu de doorstroom weer volop in gang is, merken we dat veel collega’s tegen problemen aanlopen bij de berekening van resterende vakantiedagen. De opbouw van vakantiedagen gaat op basis van volledige maanden in dienst: als je nu gedurende een lopende maand doorstroomt, loop je dus vakantiedagen mis. Bij KLM geldt hetzelfde uitgangspunt: in de maand van doorstromen, bouw je dus bij zowel KLC als KLM geen vakantiedagen op. Uiteraard is dit onacceptabel en dus roepen we – in eerste instantie – KLC op om dit probleem op te lossen. Als alternatief zullen we moeten kijken naar een (extra) regeling bij KLM zodat collega’s het aantal vakantiedagen krijgt waarop ze recht hebben.

Hoe verder?
Bovenstaande is een greep uit de punten waarmee wij aan de slag zijn. Inmiddels heeft de VNC hierover een uitgebreide brief verstuurd naar KLC. Bovendien staat er een aantal overleggen gepland en hopen we snel voortgang te boeken.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Indien je vragen hebt over de vakantieregeling of over andere zaken, horen we dit natuurlijk graag! We praten jullie bij in infosessies (meld je hier aan) en je kunt ook contact opnemen via de mail: sectiebestuur.klc@vnconline.nl of telefoon: 020-5020480.

Luc, Sharon en Bono
KLC sectiebestuursleden