KLC-leden stemmen met ruime meerderheid in met cao principeakkoord

23 november 2022

Nadat alle KLC-leden van de VNC sinds afgelopen vrijdag hun stem konden uitbrengen, is de stemming vanochtend gesloten. De uitslag is inmiddels bekend en heeft een ruime meerderheid (88%) ingestemd met de nieuwe cao-afspraken uit het principeakkoord. We zijn blij dat we een akkoord hebben gesloten waar onze leden duidelijk achterstaan.

Akkoord staat voor verbetering
Met deze nieuwe afspraken doen we onder andere recht aan de gestegen inflatie en zetten  we aanzienlijk goede stappen in de WRR.
Uit de stemming blijkt dat het overgrote deel van de leden dat gestemd heeft hier ook zo over denkt. Met een opkomstpercentage van 56% stemde 88% voor.

Blijf betrokken
We hebben de afgelopen periode veel leden gehoord, gezien en gesproken, bijvoorbeeld tijdens onze infosessies en telefonisch of per mail. Jullie input is belangrijk en onze dank voor jullie betrokkenheid is groot. Ook de komende periode zullen we jullie blijven betrekken bij en op de hoogte houden van de voortgang en ontwikkelingen, onder andere over de werkgroepen zoals afgesproken in het cao-akkoord.

Gezonde toekomst
De afgelopen periode hebben we samen met jullie, onze KLC VNC leden, een mooi resultaat weten te bereiken. Met de resultaten laten we zien dat er een gezonde toekomst voor ons ligt, waarin we als KLC cabineleden samen verder kunnen groeien en stappen kunnen zetten.
Ook heeft de afgelopen periode veel van jullie geduld geëist en vertrouwen gevraagd, maar mede door jullie steun hebben wij als KLC Sectiebestuur kunnen volharden en dat heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen met het bereiken van dit cao-akkoord.

Doe mee met onze ledensessie
De input die jullie geven is te allen tijde zeer welkom. Voor nu kun je je alvast opgeven voor de digitale KLC Sectievergadering op dinsdag 13 december, van 14.00-15.00 uur. Opgeven kan via deze link.

Tot snel!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuurders