KLC gooit deur dicht en zet cao-onderhandelingen op scherp

9 november 2023

Leestijd: 2 minuten

Vandaag heeft de VNC opnieuw cao-overleg gevoerd met KLC, waarin we een reactie op onze laatst gedane voorstellen kregen. De nasmaak van dit overleg is verre van positief. Lees hieronder waarom en hoe nu verder.

Onverwachte reactie KLC
In het vorige overleg hebben we zorgvuldig de VNC-voorstellen ingebracht, waarbij we dicht bij onze wensen bleven, maar ook toenadering zochten op de standpunten van KLC. Vandaag kregen we echter een onverwachte en teleurstellende reactie hierop.

Loon
Ten eerste onderhandelde KLC ‘achteruit’ wat de eerste loonstap betreft. In het voorgaande overleg deed KLC nog een bod van 4,8% structureel per 1 september 2023, een loonbod waarin de VNC zich kan vinden. Vandaag viel KLC terug op een eerder loonbod van een nominaal bedrag van €135 per bovengenoemde datum. De VNC is echter geen voorstander van een nominale verhoging van in dit geval €135. Dit brengt de lonen binnen een salarishuis namelijk dichter bij elkaar, waardoor promoties en dienstjaren uiteindelijk minder waard worden. Echter, nu KLC terugvalt op een oud loonbod lijkt overeenstemming op dit gebied ver weg.

Andere loon- en financiële componenten
Een ander financieel component waar wij ons al jarenlang hard voor maken is het DI-budget. Dit Duurzame Inzetbaarheids-budget is bedoeld om extra dagen vrije dagen van te kopen, een opleiding te financieren of het budget uit te laten betalen, zoals dat nu al kan bij KLM. Daar waar KLC eerder nog openstond voor een afspraak hierover, kwam er vandaag geen enkele beweging op dit vlak.

Minstens zo belangrijk zijn de (nu nog) tijdelijke salarisstappen 9 en 10 voor de CA1 en CS functies. Het voorstel om deze vast op te nemen in het salarishuis zijn in een eerder stadium al van tafel geveegd door KLC. Het belangrijkste argument hierbij was dat bij doorstroom er dan een te groot loonverschil zou ontstaan. We zien in het cao eindbod bij KLM echter aanpassingen in het loonhuis, waardoor deze verschillen daar juist groter worden. Reden temeer om salarisstappen 9 en 10 op – en mee – te nemen in het salarishuis van KLC. Echter ook hierop kregen we nul op het rekest, ondanks aangepaste voorstellen vanuit de VNC.

WRR en overige zaken
KLC zocht ook geen toenadering en is in feite volstrekt onvoldoende ingegaan op onze ingebrachte WRR voorstellen en overige inhoudelijke onderwerpen, welke juist voortkomen uit wensen van jullie als leden. Op onze nadrukkelijke vraag om na te denken over alternatieven, antwoordde KLC simpelweg dit niet te willen doen.

Bij ons heerst dan ook het gevoel dat we stappen terug aan het doen zijn in deze onderhandelingen in plaats van overeenstemming bereiken op grote punten, zoals loon en WRR.

KLC heeft aangegeven dat de financiering voor verbeteringen in de WRR en het afspreken van een DI-budget alleen gedaan kunnen worden als de kosten hiervan volledig uit de loonsverhogingen betaald worden VNC heeft diverse aangepaste voorstellen gedaan maar zag daarop geen enkele toenadering van de kant van KLC. Op zijn zachts gezegd vinden we dit niet getuigen van constructief onderhandelen.

KLC zet onderhandelingsproces op scherp
Wat de VNC betreft heeft KLC besloten de onderhandelingen op scherp te zetten door vandaag de deur op grove wijze dicht te gooien. Een akkoord ligt duidelijk nog ver weg. We zullen de inhoudelijke reactie van KLC een deze dagen nog schriftelijk ontvangen en op basis daarvan als met elkaar – het Sectiebestuur en de leden – besluiten of het zin heeft verder te onderhandelen. Mocht dit laatste niet het geval zijn moeten we onze conclusies daaruit te trekken.

We begrijpen dat een cao-akkoord, niet alleen op het gebied van loon, zeer welkom is voor jullie. We laten ons echter niet afschepen met een ondermaats cao-akkoord, want we zijn op zoek naar een cao-akkoord dat minimaal gelijkwaardig is aan de domeinen van het moederbedrijf KLM. Soms is er meer tijd nodig om tot een degelijk akkoord te komen. Als VNC blijven we standvastig in het maken van goede afspraken voor het gehele korps. We horen natuurlijk graag jullie mening en roepen jullie ook nu weer op om samen sterk te staan. Dit kan zowel via de infosessies die we organiseren (via deze link kun je je daarvoor aanmelden), maar ook per mail of telefonisch horen we graag van jullie.

Bereik ons via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of op 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.