KLC eenmalige uitkering als waardering voor geleverde AVB

24 mei 2023

In eerder overeengekomen cao-afspraken tussen de VNC en KLC is opgenomen dat CA’s die een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB) hebben geleverd, 20% hiervan uitgekeerd krijgen als blijk van waardering voor de geleverde financiële steun.

Voor KLC’ers is het salaris destijds afgetopt tot modaal en CA’s die oorspronkelijk boven modaal zouden verdienen hebben daarmee een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage geleverd. De uitkering betreft nu 20% van de totaal geleverde AVB.

Nu het bedrijf niet meer gebonden is aan de voorwaarden van de overheid voor de verkregen overheidslening, is KLC in staat bovengenoemde eenmalige uitkering uit te betalen met het salaris van mei. Eerder deze week hebben CA’s die een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage hebben geleverd een mail gekregen van HR met daarin de totstandkoming van het uit te keren bedrag. Inmiddels is deze ook te zien op je salarisstrook.

We zijn blij dat het bedrijf niet meer afhankelijk is van de overheidssteun en daarmee ook niet meer gebonden is aan de bijhorende voorwaarden. De uitbetaling is zoals gezegd een mooie erkenning voor de geleverde steun die sommige KLC’ers hebben geleverd.

Mocht je vragen hebben over de eenmalige uitkering, kun je contact opnemen via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 0205020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur