KLC cabineverslag januari

31 januari 2024

Leestijd: 2,5 minuten

Dinsdag 29 januari vond het eerste cabineoverleg van 2024 met KLC plaats. Hieronder lees je een samenvatting van de belangrijkste besproken punten:

  • Personeels- en vlootplanning
  • Hotelkamers bij lange wachttijden
  • Roosterklachten
  • Systematiek betaald ouderschapsverlof (OSV)
  • Overige onderwerpen

Personeels- en vlootplanning
Tijdens dit overleg hebben we opnieuw een update ontvangen over de planning met betrekking tot ons personeel en de vloot. Wat betreft het aantal nieuwe collega’s, promoties en doorstroom, blijven de aantallen onveranderd:

– 280 instromers
– 160 CA1 promoties
– 160 Cabin Supervisor promoties
– 112 doorstromers

Helaas blijven de problemen met de E2-vlootplanning voortduren vanwege de bekende issues. KLC heeft aangegeven opnieuw wetleases te gaan gebruiken. Concreet gaat het om vijf vliegtuigen van German Airways en twee van het Engelse Eastern Airways. Wij hebben KLC gevraagd om te garanderen dat deze wetleases de instroom van nieuwe medewerkers niet zullen beïnvloeden, en dit is bevestigd. KLC benadrukt juist dat ze het hele jaar door deze CA’s hard nodig zullen hebben.

Hotelkamers bij lange wachttijden
Twee cao’s geleden heeft de VNC afgesproken dat je als CA recht hebt op een hotelkamer op AMS bij wachttijden langer dan drie uur. We zien dat KLC regelmatig niet voldoende hotelkamers beschikbaar kan stellen aan cabinepersoneel, wat niet in overeenstemming is met de cao. We hebben KLC herhaaldelijk op dit probleem gewezen en het is overduidelijk dat het inkoopproces voor hotelkamers niet altijd soepel verloopt.

Daarnaast hebben we benoemd dat Crew Control CA’s  niet proactief benadert wanneer men recht heeft op een hotelkamer. KLC’ s argument hierbij is dat het niet expliciet staat beschreven dat Crew Control deze taak moet uitvoeren, wat naar onze mening getuigt van onvoldoende werkgeverschap. Vooral in het kader van ‘fit to work’ volgens de 5 veiligheidsprincipes zou het helpen als Crew Control medeverantwoordelijkheid draagt door zelf contact te leggen met CA’s, in plaats van enkel de verantwoordelijkheid over deze zaak bij hen neer te leggen.

Roosterklachten
De laatste tijd ontvangen we weer vaker roosterklachten van leden die aangeven dat de balans tussen werk en privé niet in verhouding staat. De werkdagen zijn momenteel erg intensief, vooral de laatste tijd vanwege storingen en het ziekteverzuim dat tot tekorten leidt. De VNC heeft min of meer alarm geslagen en aangegeven dat de grenzen worden bereikt en dat dit niet langer vol te houden is. KLC erkent dit ook en geeft aan dat ze hier actie op ondernemen.

Systematiek betaald OSV
Met de nieuwe cao-afspraak waarin is bepaald dat het betaald ouderschapsverlof (OSV) tot 100% wordt aangevuld, hebben we KLC gevraagd om de betaling hiervan beter te stroomlijnen. Op dit moment is het zo dat je een deel vanuit het UWV en een deel vanuit KLC betaald krijgt. Het deel dat het UWV bijdraagt, kan echter langer op zich laten wachten vanwege het aanvraagproces. Dit veroorzaakt ongemak voor de CA en daarom hebben we voorgesteld dat KLC de volledige betaling doet en het deel dat vanuit het UWV komt, aan KLC wordt uitbetaald. KLC heeft aangegeven dat ze hier samen met KLM naar zullen kijken, omdat HR dit centraal regelt. Op dit moment hebben we nog geen definitief antwoord, maar we hopen dat we dit in het volgende overleg zullen krijgen.

Overige onderwerpen
KLC heeft aangekondigd dat ze binnenkort meer informatie zullen delen over ‘voluntary trainings’ die beschikbaar zullen zijn voor CA’s. Deze trainingen omvatten verschillende opties, zoals Theme Days, Skills en Masterclasses en elke variant behandelt diverse onderwerpen. Het doel hiervan is om jouw ontwikkeling als CA te bevorderen.

We hebben ook geïnformeerd wanneer de uitfasering van de CA1-functie zal worden besproken, aangezien wij als partner in arbeidsvoorwaardelijke besprekingen hierbij betrokken moeten zijn. KLC verwacht dat dit pas aan bod komt tegen het einde van 2025, maar er zullen binnenkort wel de eerste stappen worden genomen om te onderzoeken hoe dit moet worden uitgevoerd.

Tot slot hebben we een laatste check gedaan op het handhaven van het beleid door KLC in het toewijzen van verhuisdagen. In een eerder overleg gaven we aan dat de cao niet altijd eenduidig gehandhaafd wordt, terwijl de afspraken duidelijk zijn. KLC heeft dit intern opgepakt en verzekerde ons dat de cao-afspraken gehandhaafd zullen worden.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit verslag. Neem gerust contact op via onze socials of per mail via sectiebestuur.klc@vnconline.nl. Mocht je liever bellen kan dat op 020-5020480.

Jeffrey Ouwehand, Luc van der Eijk, Sharon Vlieland en Cas Voskuyl

KLC sectiebestuur