KLC cabineverslag augustus

25 augustus 2023

Gisteren, donderdag 24 augustus, heeft er weer een KLC-cabineoverleg plaatsgevonden en wij praten jullie graag bij over de volgende punten die zijn besproken: 

  • De doorstroomregeling 
  • Personeelsplanning 
  • Vlootplanning 
  • Smell events E2 vloot 
  • Lobby Den Haag 

Doorstroomregeling
In het vorige overleg hebben we met KLC gesproken over de voor ons benodige aanpassingen in de doorstroomregeling. Het gaat onder meer om praktische zaken zoals het regelen van een crewvisum voor de USA en de tellerstanden bij KLC én KLM. Een ander belangrijk onderwerp is zwangerschap in combinatie met doorstroom, maar ook de regeling verbonden aan zwangerschap, zoals ouderschapsverlof en borstvoedingsrestrictie. Het standpunt van de VNC is dat deze regeling alsmede de zwangerschap op zichzelf geen belemmering mogen vormen voor doorstroom en de regelingen ook meegenomen worden naar KLM. Voor het aanvragen van de USA-visums lijkt een (creatieve) oplossing gevonden te zijn, maar hiervoor geldt dat het een en ander nog uitgewerkt dient te worden. Het streven is dat de nieuwe doorstroomregeling en bijbehorende aanpassingen rond zijn voor de eerstvolgende doorstroomcursus.  

Personeelsplanning (instroom, promoties & doorstroom)
De planning van dit jaar is licht gewijzigd ten opzichte van het vorige overleg: het aantal ingestroomde CA2’s wordt verder afgeschaald naar 209. Daarnaast zullen er in totaal 210 nieuwe CA1’s bij zijn gekomen aan het einde van 2023 en tegelijkertijd 119 CS promoties plaatsvinden.
Het aantal nieuwe CA1’s blijft hetzelfde en er zijn meer CS’s bijgekomen. KLC heeft ons ook laten zien hoe het eruitziet voor 2024 en het lijkt erop dat de cijfers en planning niet veel anders zijn dan dit jaar. Ze verwachten ongeveer 200 tot300 nieuwe CA’s, 100 tot150 promoties naar CA1 en 100 tot150 CS-promoties. Over de doorstroom is nog geen inzicht voor volgend jaar, maar het mag duidelijk zijn dat zowel KLC als de VNC hier op één lijn zitten: hoe meer doorstroom, hoe beter. De verdere planning van 2024 wordt de komende periode uitgewerkt en zodra hier meer concrete beelden over zijn, delen we die met jullie.   

Vlootplanning
KLC is de afgelopen tijd flink gegroeid en komt nu uit op een vloot van ruim 60 Embraers. Een steeds groter deel hiervan zijn de E2’s: inmiddels is hier het 17de toestel van binnengekomen en in september wordt de 18de verwacht. Tegelijkertijd bestaat een deel van de vloot nog uit 190’s waarvan de leasecontracten vorig jaar zijn verlengd in verband met de problematiek rondom de E2. In de komende tijd wordt onderzocht hoe onze vloot er in de komende jaren uit gaat zien, vooral omdat er nog meer E2-vliegtuigen besteld zijn. 

E2 smell events
Een probleem dat we eerder hebben gemeld en nu ook is gedeeld door KLC is de E2 smell events. Afgelopen maanden is er veel onderzoek gedaan naar de motorproblematiek en de mogelijk (negatieve) gevolgen voor de lucht in de cockpit en cabine. De VNC dringt al langere tijd aan op het delen van deze onderzoeksresultaten in het belang van de gezondheid en veiligheid voor crew en passagiers. Het delen van de onderzoeksresultaten met het korps zijn hierin een goede eerste stap, maar wat de VNC betreft willen wij ook graag zelf de onderzoeksresultaten kunnen beoordelen. We plannen in om dit in de nabije toekomst te onderzoeken en hopen logischerwijs tot dezelfde conclusie te komen als KLC, namelijk dat de gemeten stoffen en geur geen schadelijke effecten hebben. 

Lobby in Den Haag
Een ander belangrijk punt is ‘krimp Schiphol’ en de inspanningen om invloed uit te oefenen in Den Haag. KLM gaat het besluit van de staat aanvechten en de VNC juicht dit uiteraard toe. Met de aankomende verkiezingen in het achterhoofd is het ook belangrijk dat er in de verkiezingsprogramma’s een realistische kijk op de luchtvaart komt, waarbij de werkgelegenheid niet uit het oog wordt verloren.  

Goed geïnformeerd op pad
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, meld je dan vooral aan voor onze infosessies! We houden jullie altijd graag op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wat we van plan zijn, opgeven kan hier.
Als je niet bij een van de informatiesessies aanwezig kunt zijn of als je vooraf al een vraag hebt, kun je contact met ons opnemen via sectiebestuur.klc@vnconline.nl. 

Jeffrey Ouwehand, Luc van der Eijk en Cas Voskuyl
KLC sectiebestuur