KLC cabineoverleg mei

17 mei 2024

Leestijd: <5 minuten

Dinsdag 14 mei vond het cabineoverleg met KLC plaats. Hieronder lees je een samenvatting met de belangrijkste besproken punten:

  • Planningstanden instroom-doorstroom-promotie & verzuim
  • Meer SBY in weekenden
  • Vakantiedagen bij doorstroom
  • Voortgang werkgroep aanmeldperiode outstation & werkgroep aanrijdtijd SBY

Planningstanden instroom-doorstroom-promotie & verzuim
KLC gaf tijdens dit overleg opnieuw een update over de personeelsplanning. Wat betreft promoties en doorstroom blijven de verwachte aantallen nagenoeg onveranderd:

  • 210 instromers, dit is iets minder dan tijdens het vorig overleg werd genoemd;
  • 160 CA1 promoties, verdeeld over 16 klassen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor meer CA1 cursussen in 2024;
  • 143 Cabin Supervisor promoties, verdeeld over 15 klassen;
  • 112 doorstromers naar KLM, planning ongewijzigd.

Dat de instroom naar beneden is bijgesteld komt door de planning van ons netwerk. KLC gaat de vlootlijnen en dus het aantal vluchten in de winter iets afschalen. Dat betekent dat er ook minder nieuwe collega’s nodig zijn. Daarbij is het wel belangrijk om te melden dat KLC zich hard maakt voor het nakomen van de gemaakte afspraken over doorstroom naar KLM. Ook voor 2025 is het voorlopige voornemen om elke maand een klas te laten doorstromen. Uiteraard is dit afhankelijk van meerdere zaken, zoals een eventuele krimp van Schiphol, de opleidingscapaciteit bij KLM en de ontwikkeling van het netwerk bij zowel KLC als KLM.

Tijdens het onderwerp personeelsplanning kijken we nu ook naar de verzuimcijfers. Sinds eind vorig jaar is daar een lichte daling zichtbaar. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar de verzuimcijfers zijn nog altijd relatief hoog. KLC werkt momenteel aan nieuwe tools en een nieuwe werkwijze om meer grip te krijgen op verzuim. De VNC heeft benadrukt dat de collega’s en de redenen van het verzuim wat ons betreft minstens zo belangrijk zijn en centraal moeten worden gesteld bij het terugdringen van verzuim. KLC heeft ons verzekerd op deze twee aspecten te focussen.

Meer SBY in weekenden
Wij ontvangen regelmatig signalen van jullie dat er veel SBY diensten op het rooster staan. Een reden hiervoor is dat in het weekend meer collega’s zich ziek of unfit melden. Om verstoringen in de operatie voor te zijn zet KLC op weekenddagen dus iets meer SBY’s in. Wij hebben KLC gevraagd hier kritisch naar te blijven kijken. Door meer SBY in te roosteren, kunnen er echter ook meer (last minute) vrij verzoeken gehonoreerd worden. Een goede balans daarin blijft dan natuurlijk wel belangrijk.
De cao-afspraak die we hierover vorig jaar hebben gemaakt is dat er per 4 weken maximaal 9 SBY dagen ingeroosterd mogen worden, waarbij KLC streeft naar maximaal 5 SBY dagen. Check dus altijd goed je rooster of dit ook nageleefd wordt.

Vakantiedagen bij doorstroom
We hebben opgemerkt dat de doorstroom naar KLM een negatief effect heeft op de opbouw van vakantiedagen. Zowel KLC als KLM ronden de opbouw van vakantiedagen af op basis van volle maanden in dienst. Wanneer je gedurende een lopende maand doorstroomt, loop je bij zowel KLC als KLM vakantiedagen mis terwijl je wel een volledige maand actief bent geweest, zij het bij twee verschillende werkgevers. KLC erkent het probleem en is bereid om dit op te lossen. Over de precieze invulling worden wij nog geïnformeerd en we zullen dat uiteraard ook met jullie delen!

Voortgang werkgroep aanmeldperiode outstation & werkgroep aanrijdtijd SBY
Op dit moment lopen er twee pilots: de aanmeldperiode outstation en de aanrijdtijd SBY. Bij beide pilots is voorafgaand een enquête gehouden, waaruit al duidelijke resultaten naar voren zijn gekomen.
Van de pilot aanmeldperiode outstation (ook wel bekend als ‘een kwartiertje eerder in de taxi zitten’) waren de resultaten overwegend negatief: blijkbaar zitten collega’s niet per se te wachten op korter slapen en/of vroeger opgehaald worden. Voor deze pilot volgt in juni een 2de enquête en in september de 3de en laatste enquête. Op basis van de uitkomsten maken we een keuze of de extra aanmeldtijd definitief wordt.

Bij de enquête over het half uur extra aanrijdtijd bij SBY na 07:00 uur (ook wel bekend als ‘he he, nu kan ik eindelijk thuis rustig m’n reserve uitzitten’) zagen we positieve resultaten: veel collega’s verwachten hier voordeel van te hebben. Het is nu interessant om te zien of dit tijdens de pilot ook blijkt. Voor deze pilot volgt in juli een volgende enquête; op basis van de resultaten zullen we in augustus een besluit nemen of we deze maatregel kunnen voortzetten. We nemen het besluit bewust vóórdat de pilot is afgelopen (we testen 6 maanden, van 15 april tot 15 oktober); op deze manier kunnen de roosters namelijk definitief aangepast worden indien nodig.

Heel veel dank voor het invullen van deze enquêtes, de resultaten zijn belangrijk in het besluit dat uiteindelijk zal worden genomen.

En zoals altijd: mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit verslag, neem gerust contact op via onze socials of per mail via sectiebestuur.klc@vnconline.nl. Mocht je liever bellen kan dat op 020-5020480. We staan voor jullie klaar!

Luc, Sharon en Bono
KLC sectiebestuur