KLC cabineoverleg november

16 november 2023

Leestijd: 3,5 minuut

Deze maand stonden verschillende onderwerpen op de agenda van het cabineoverleg, waaronder douanecontroles, inplannen LNSL, Code Rood-protocol, doorstroomprocedure, wet sock smell op E2-toestellen, en natuurlijk de personeels- en vlootplanning. Hieronder vind je per onderwerp een samenvatting van de besproken punten:

Douanecontroles
Op 7 november heeft de Douane op Schiphol een uitgebreide controle uitgevoerd, waarbij ook medewerkers van KLC zijn gecontroleerd. Op basis van een juridische check is VNC echter van mening dat dit niet zomaar kan en heeft hierover opheldering gevraagd bij KLC. We verwachten hier snel een antwoord op en afhankelijk daarvan zullen we – indien nodig – verdere stappen ondernemen. Je kunt hier het algemene VNC bericht over de Douanecontrole en juridische check teruglezen.

Inplannen LNSL
In de afgelopen weken ontvingen we meldingen van collega’s die aangaven dat ze veel nachtstops hadden, maar dat er geen LNSL was ingepland, ondanks het feit dat ze meerdere LNSL-dagen hadden opgebouwd. Na contact met indelingen werd dit duidelijk. In het overleg hebben we gevraagd waarom deze LNSL dagen niet ingepland werden, terwijl CA’s wel behoefte hebben aan deze extra vrije dagen. KLC gaf als reactie dat dit tijdelijk het geval was in september en oktober vanwege tekorten en dat men CA’s zo optimaal mogelijk wilden inplannen. Voor de maand november is de situatie weer zoals het hoort en dat betekent dat de LNSL over het algemeen binnen een maand ingedeeld wordt. Ondanks dat hier geen concrete cao-afspraken over bestaan, hebben we wel aangegeven dat deze vorm van leave wenselijk is en met een reden wordt opgebouwd. KLC onderschrijft dit. We hebben KLC laten weten dat als dit in de toekomst opnieuw gebeurt, het raadzaam is hier proactief over te communiceren.

Protocol Code Rood
De afgelopen weken hadden we te maken met onstuimig weer en dat merken we ook aan boord, of juist niet. Bij Code Rood of minder ernstige maar toch verstorende weersomstandigheden worden vaak veel vluchten geannuleerd, wat leidt tot aanpassingen in de roosters. Dit gebeurt vaak niet of niet volledig volgens de cao-regels en we hebben deze zorg al herhaaldelijk bij KLC geuit. Denk hierbij aan wachttijden van 3 uur of langer op Schiphol waarbij collega’s geen hotelkamer kunnen krijgen of nachtstops waarbij de minimale rust niet gehandhaafd blijft. Natuurlijk begrijpen we dat KLC het ook druk heeft in zulke situaties, en daarom is het des te belangrijker om de bestaande afspraken te handhaven of indien nodig nieuwe afspraken te maken. KLC geeft aan in een afrondende fase te zitten voor wat betreft het opstellen van een protocol en als VNC zullen we kritisch meekijken.

Doorstroomprocedure
Op dit moment wordt alweer de vierde doorstroomklas vanuit KLC uitgezwaaid; zij beginnen volgende week maandag met hun cursus bij KLM. Zowel in de periode voorafgaand aan als tijdens het moment van doorstroming lopen veel collega’s echter nog tegen vragen en problemen aan. Er zijn nog onduidelijkheden over het inzetten of uitbetalen van overgebleven vakantiedagen en andere vrije dagen. Het salaris klopte niet op de contracten bij KLM, en er was nog geen duidelijkheid over het meenemen van borstvoedingsrestricties en/of ouderschapsverlof. Deze zaken hadden naar onze mening duidelijk moeten zijn voor de doorstroom, maar bleken niet haalbaar aan de zijde van zowel KLC als KLM. KLC is het met ons eens dat dit proces beter moet lopen. Ook bij de VNC maken wij ons hier hard voor, zowel aan de KLM als KLC kant. Lees hier de update over het salaris bij doorstroom.

Wet sock smell E2
De VNC heeft herhaaldelijk aangegeven graag toegang te krijgen tot het onderzoek dat is uitgevoerd om vast te stellen of er schadelijke stoffen aanwezig zijn wanneer een ‘wet sock smell’ wordt waargenomen op de E2. Voor ons is het cruciaal om te weten of dit gezondheidsrisico’s voor het cabinepersoneel met zich meebrengt. Ook recentelijk hebben we dit besproken en KLC heeft aangegeven dat ze in het volgende overleg een collega zullen uitnodigen die meer in detail kan toelichten wat er is onderzocht. Dit onderwerp blijft urgent, ook omdat KLC op dit moment weer last heeft van technische mankementen aan de E2 vloot, hoofdzakelijk veroorzaakt door motorproblemen. Hiervoor zullen een nieuw soort filters worden geplaatst die de problemen moeten verhelpen.

Personeels- en vlootplanning
Inmiddels zijn de laatste initials van dit jaar van start gegaan en vinden er ook nog promotiecursussen plaats. We hebben ook een blik gekregen op de planning voor 2024. KLC gaf aan dat deze planning mogelijk nog naar boven kan worden bijgesteld nu duidelijk is geworden dat de krimp van Schiphol voor 2024 van de baan is. Voor nu is de planning in ieder geval:

–              28 CA2 klassen voor 280 nieuwe collega’s
–              16 CA1 cursussen voor 160 nieuwe CA1’s
–              16 CS cursussen voor 160 nieuws Cabin Supervisors
–              8 doorstroomcursussen voor 112 KLC doorstromers

Voor wat betreft de vlootplanning zullen er volgend jaar 4 E190’s worden uitgefaseerd en 4 E2’s ingefaseerd worden.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk en Jeffrey Ouwehand
KLC sectiebestuur

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.