KLC cabineoverleg juli

6 juli 2023

Leestijd: +/- 4 min

Gisteren, woensdag 5 juli, heeft er weer een KLC cabineoverleg plaatsgevonden en wij praten wij jullie hier graag over bij. Onder meer de volgende punten zijn besproken:

Doorstroom
– Code rood
WRR punten zoals minimale rust op outstation
– Ouderschapsverlof en verschoven salarisstap
Personeels- en vlootplanning

Doorstroom
Nu de doorstroom naar KLM weer op gang komt is het tijd om de doorstroomregeling weer af te stoffen. Een aantal zaken zijn hierin de afgelopen jaren al verbeterd, zo vindt het doorstroomgesprek inmiddels niet meer plaats. Er is echter nog wel een aantal uitdrukkelijke wensen vanuit onze leden, bijvoorbeeld: een laatste reisverzoek vóór doorstroom bij KLC, vrijgespeeld worden voor het aanvragen van een visum voor de USA, het (tijdig) afbouwen van de tellerstanden bij KLC en de stand van je verzoekenteller bij KLM na doorstroom. Tevens is ook zwangerschap bij doorstroom ter sprake gekomen. Ons standpunt hierin is dat zwangerschap doorstroom naar KLM niet in de weg mag zitten en het contract dus ook tijdens zwangerschap overgenomen dient te worden door KLM. Over al deze punten zijn we nu in gesprek met KLC en uiteraard willen we deze verbeteringen dan ook op papier zetten.
Tot slot hebben we gesproken over het aanvragen van je laatste reis:  KLC heeft aangegeven hier zeker toe bereid te zijn. Aanvragen hiervoor gaan per mail via je CCM die het verzoek door zal spelen naar Indelingen. Doordat de productie nog altijd grillig is, kan KLC geen volledige garantie afgeven maar gaan ze hun uiterste best doen om je verzoek in te willigen. Wees dus oplettend in je aanvraag.

Code rood
Het was gister een enorm hectische dag op Schiphol en ook de KLC-productie heeft grote hinder ondervonden van storm Poly. Reden temeer voor KLC om de cao-afspraken die we voor dit soort situaties hebben, na te leven, bijvoorbeeld de afspraken omtrent het uitgeven van een hotelkamer bij wachttijden van 3 uur of langer. Helaas is ons ter ore gekomen dat deze echter niet nageleefd is en dus hebben wij KLC nadrukkelijk verzocht hier eerder over te communiceren en gezamenlijk tot een oplossing te komen. De cao-afspraken zijn er niet voor niks en juist van toepassing in situaties als deze. We gaan de procedures rondom code rood in een volgend overleg verder bespreken; mochten er vanuit jullie klachten of opmerkingen zijn, horen we deze graag.

Werk- en Rusttijden Regeling (WRR)
Al sinds het cao-protocol 2017-2019 is de rust op outstation voor KLC CA’s aangepast van 10 uur naar minimaal 11 uur. De enige reden waarom Crew Control hiervan mag afwijken is wanneer er goedkeuring wordt gegeven door de CA zelf en door niemand anders. Logischerwijs doe je dit in overleg met de rest van de crew, maar de afspraken zijn gelijk aan die van onze cockpit-collega’s. Toch ontvangen wij eens in de zoveel tijd klachten over de naleving van deze regels. KLC heeft ons (her)bevestigd dat deze afspraak als bovenstaand geïnterpreteerd dient te worden en zal dit ook (nogmaals) onder de aandacht van Crew Control brengen.

KLC heeft in juni het tijdelijk minderwerk voor de zomerperiode opengezet. Een logische vraag hierbij is of dit ten kosten gaat van de reguliere vrijetijdsverzoeken. Volgens KLC is dat op dit moment niet aan de hand. Logischerwijs is de kans voor het verkrijgen van een vrije dag groter op maandag, dan in het weekend.

Ouderschapsverlof en verschoven salarisstap
Een ander punt dat we hebben besproken met KLC gaat over het verschuiven van je jaarlijkse salaristrede door het opnemen van 100% ouderschapsverlof. Hierdoor zijn er mogelijk nadelige financiële gevolgen voor de CA. Dit is een probleem dat bij KLC bekend is en wordt uitgezocht, samen met KLM waar hetzelfde probleem speelt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, brengen we jullie op de hoogte. We zullen als VNC erop toezien dat dit correct wordt afgehandeld.

Personeelsplanning
Zoals gebruikelijk heeft KLC de personeelsplanning met ons gedeeld. De planning voor 2023 is nagenoeg ongewijzigd; de instroom van CA2’s zal zich beperken tot 231 (van oorspronkelijk 360), het aantal CA1 promoties blijft staan op 210 en het aantal CS promoties is bijgesteld naar 108 (van oorspronkelijk 120). Daarnaast zijn de vier doorstroomcursussen van 2023 inmiddels allemaal bevestigd en uiteraard hopen we erop dat dit aantal nog verder wordt opgehoogd. KLC is daarnaast al druk bezig met de personeelsplanning van 2024, met daarin ook een prominente plek voor doorstroom. KLC hoopt hier in het volgende overleg meer duidelijk over te kunnen geven.

Vlootplanning
Qua vloot lijken de E2 problemen zich langzaam op te lossen. Inmiddels is de 16de E2 ook op Schiphol gearriveerd, komen de 17de en 18de in augustus en september en staan er over het algemeen minder aan de grond. Daarnaast krijgt KLC langzamerhand meer inzicht in de motorproblemen en dan met name de impact van de ‘wet sock smell’. Zoals we eerder aangaven houden we hier de vinger aan de pols, omdat crew welzijn en gezondheid hoog in het vaandel staan. KLC verwacht hier binnenkort meer duidelijkheid over te gaan verschaffen.

Laat je bijpraten tijdens een infosessie
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande informatie of over andere zaken (zoals het cao-overleg), meldt je dan vooral aan voor een van onze infosessies! Ook de komende periode praten we jullie graag bij over de laatste ontwikkelingen en onze insteek hierin. Opgeven kan via deze link.

Mocht je niet aanwezig kunnen zijn tijdens een van de infosessies of daarvoor al een vraag hebben zijn we bereikbaar via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Jeffrey Ouwehand, Luc van der Eijk en Cas Voskuyl
KLC sectiebestuur