KLC achtergrond mei

21 mei 2023

Op dinsdag 30 mei vond weer het cabineoverleg met KLC plaats waar naast de reguliere zaken ook gesproken is over de conclusies uit de werkgroep vakantieregeling die we in een apart bericht nader toelichten. We geven in dit verslag meer uitleg over de volgende onderwerpen:

  • Vloot- en personeelsplanning
  • E2 problematiek
  • Wetleases
  • Otoplastieken

Heb je vragen? Laat het ons via weten sectiebestuur.klc@vnconline.nl, we helpen je graag!

Vloot- en personeelsplanning
Het aantal instromers is gewijzigd ten opzichte van het vorige overleg: de hoeveelheid initials is naar beneden bijgesteld tot 27. Dit heeft o.a. te maken met het feit dat er bij de vliegers nog altijd krapte heerst en met name aankomende winter is dit merkbaar, ook de E2 problematiek blijft een zorgenkind van KLC. Het bedrijf heeft daarom geen nieuwe CA2’s nodig voor later in het jaar. Goed om te benoemen is dat deze aanpassingen verder geen invloed heeft op de planning van promotie- en doorstroomcursussen. Ondanks dat de promotiecursussen goed gevuld kunnen worden, blijft het belangrijk om deze doorloop op gang te houden omdat dit ten gunste komt voor de doorstroom.

Ten aanzien van doorstroom zijn er geen veranderingen te melden, er staan twee doorstroomcursussen gepland en het bedrijf is druk bezig dit aantal op te hogen. KLC gaf aan dat er deze week weer overleg wordt gevoerd met KLM Inflight Services. We hopen van harte dat men dan ook meer duidelijkheid kan verschaffen en hebben meermaals het belang hiervan onderschreven. KLC ziet dit ook in en neemt dit sentiment mee in het overleg met KLM. Als VNC blijven we benadrukken dat het van belang is dat er geen reguliere externe instroom bij KLM plaatsvindt alvorens er vanuit KLC wordt doorgestroomd naar KLM. KLC gaf op haar beurt aan dat dit niet zal gebeuren. Verhalen over twee instroomcursussen bij KLM behoeven de nuance dat dit ACC (Asian Cabin Crew) instroom betreft, deze cursussen stonden al langer in de planning.

E2 problematiek
Al enige tijd hebben we te maken met E2 problemen, een groot aantal toestellen van dit nieuwe type staat aan de grond.
Wij hebben onze zorgen geuit, met name over de zogenaamde ‘wetsocks smell’ die zou kunnen ontstaan op het moment dat er motorproblemen zijn. De procedure zoals KLC er nu mee omgaat, is dat het toestel direct de hangaar ingaat als een dergelijke klacht zich voordoet. Om risico’s op gezondheidsklachten te vermijden zijn wij hier uiteraard voorstander van. We houden een vinger aan de pols en hebben KLC gevraagd om ons meer inzicht te geven in dit probleem en de mogelijke gevolgen voor crew.

Wetleases
Als gevolg van de vlootproblemen en het tekort aan vliegers is KLC een wetlease aangegaan met German Airways en per 1 juni ook met Privilege Style. Privilege Style zal voor de rest van het zomerseizoen vluchten uitvoeren voor KLC en KLM en German Airways vliegt ook gedurende de winter voor KLC. We hebben nagevraagd of dit negatieve consequenties inhoudt voor het huidige cabinepersoneel en dat is niet het geval.

Otoplastieken
We lieten eerder weten dat de aanvraagprocedure rond otoplastieken zou veranderen waarbij een doktersverklaring niet meer nodig is om hiervoor in aanmerking te komen. Een positieve ontwikkeling waar we ons hard voor hebben gemaakt!  We zagen dat er direct veel animo was om de otoplastieken aan te vragen hoewel het nieuwe proces nog niet in gang was gezet. KLC heeft laten weten dat dit binnenkort wel het geval is, mochten er ondertussen CA’s zijn die wel al gebruik willen maken van de otoplastieken, kunnen zij contact opnemen met hun CCM. Zij zijn op de hoogte van het feit dat de procedure wordt aangepast en dat er tot die tijd maatwerk geleverd zal worden.

Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt, vragen stellen en met elkaar het gesprek aan gaan? Meld je dan hier aan voor een van onze infosessies! Graag tot dan!

Jeffrey Ouwehand, Luc van der Eijk en Cas Voskuyl