KLC achtergrond maart

21 maart 2023

In deze nieuwsbrief lees je onder meer over de personeelsplanning ten aanzien van in- en doorstroom en promoties, de puntopbouw over verlofdagen, gratis en eenvoudige aanschaf otoplastieken en het proces rondom pensioen en doorvliegen.

Personeelsplanning
Een gebruikelijk onderwerp in onze overleggen met KLC is de personeelsplanning. We nemen daarin de meest actuele planningsstanden door voor in- en doorstroom en promoties. Voor wat betreft de instroom heeft KLC het aantal trainees bijgesteld naar circa 300, in plaats van de oorspronkelijk geplande 360. Dit komt door ontwikkelingen in de productie, zoals de zeer beperkte inzet van de 195-E2 maar ook door een tekort aan vliegers. Doordat toestellen dus onvoldoende bemand kunnen worden, is er- zoals bekend- een wetlease aangegaan met German Wings.

Ten aanzien van de promoties is de planning gebleven hoe die was: zowel voor CA1 en Cabin Supervisor cursussen zijn dat 21 CA1-trainingen en 12 CS-trainingen voor 2023. KLC ziet een toename in animo voor deze cursussen en wij kunnen deze ontwikkeling alleen maar toejuichen. Promotie blijft namelijk een belangrijke criterium voor het volgende onderwerp: doorstoom.

Vooralsnog staat de planning van doorstroom nog op twee cursussen, waarbij gekeken wordt of dit misschien vervroegd kan worden van Q4 naar Q3. Daarbij hebben wij ook de twee doorstroomcursussen besproken die al in 2020 gepland waren. We hebben aangegeven dat, nu de gedetacheerden allemaal de keuze hebben gekregen terug te keren of hun contract uit te dienen, wij graag zien dat de doorstroomcursussen zo snel mogelijk van start gaan. Bij voorkeur in mei/juni dit jaar. KLC geeft aan niet te verwachten dat KLM op dat moment mensen nodig heeft, maar wel degelijk kijkt naar mogelijkheden om de aanvang van doorstroom te vervroegen en versnellen.

Puntopbouw verlofdagen
KLC en de VNC zijn recent in de cao overeengekomen dat je ook verlofpunten opbouwt over LELR/LCDM/LCDC/LNSL-dagen. Te weten 0.4 verlofpunten bij een 100% dienstverband (gelijk aan een normale werkdag). Ook bouw je 0.2 verlofpunten extra op bij duties van 10 uur of meer, waarmee je dus 0.8 verlofpunten per dag opbouwt (op basis van een 100% dienstverband). Sinds 1 april heeft KLC beide afspraken geïmplementeerd en dus bouw je sneller vrije dagen op.

Op beide onderwerpen stond echter een deadline van 31 januari, met als stok achter de deur dat als KLC dit niet zou halen zij een LCDC dag zouden uitkeren voor het eerstgenoemde onderwerp en met terugwerkende kracht de 10+ duties zouden repareren voor februari en maart. Omdat KLC de deadline niet heeft gehaald, is eerder de LCDC dag uitgekeerd en zijn de 10 uur+ duties gerepareerd.

Otoplastieken
Met de uitfasering van de Fokker 70 zijn destijds ook de otoplastieken (gehoorbescherming) voor KLC cabinepersoneel verdwenen. Otoplastieken aan boord dragen bleef weliswaar toegestaan, maar deze moest je met een doktersverklaring zelf aanvragen en de kosten declareren was erg complex. We hebben dit meermaals aangekaart bij KLC en zijn tevreden met de oplossing die er eindelijk is: je kunt otoplastieken kosteloos en rechtstreeks aanvragen via de portal. Daarmee is de manier van aanvragen gelijk aan die van de vliegers en KLM cabinecollega’s. We zijn tevreden dat KLC hiermee een stap in de goede richting zet voor het welzijn van het cabinepersoneel. Check voor gebruik van gehoorbescherming wel even de regels in het FSIM.

Pensioen en doorvliegen; hoe zit het precies?
Het komt steeds vaker voor: collega’s die hun 60-jarige verjaardag vieren bij KLC. Als KLC cabinepersoneel vallen wij onder de pensioenregeling van het Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel. Hierin is geregeld dat wij (in principe) op 60-jarige leeftijd met pensioen gaan. Als je dus niets doorgeeft, gaat het Pensioenfonds hier ook vanuit en krijg je vlak voor jouw 60ste verjaardag een bevestiging hiervan. Mocht je langer willen doorvliegen, dan kan dat ook. Zorg er dan voor dat je dit uiterlijk 4 maanden voor jouw 60ste verjaardag kenbaar maakt bij jouw CCM, die dit verzoek tot doorvliegen verwerkt en vervolgens maakt HR dit kenbaar bij het Pensioenfonds. Overigens hoef je dan niet door te vliegen tot de AOW-leeftijd: cabinepersoneel heeft altijd de keuze om tussen 50 jaar en de AOW-leeftijd met pensioen te gaan.

Heb je nog vragen of opmerkingen, dan horen we dit natuurlijk graag. Wij zijn te bereiken op: sectiebestuur.klc@vnconline.nl

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk en Jeffrey Ouwehand