• home
  • KLC achtergrond
>>> KLC ACHTERGROND

Januari is begonnen en daarmee ook het nieuwe jaar 2023. Het eerste cabineoverleg van het jaar heeft inmiddels plaatsgevonden en in deze nieuwsbrief informeren we jullie graag over de besproken onderwerpen: personeelsplanning, daggeld, talenbonus, winstdelingsregeling en de voortgang van gemaakte cao-afspraken.  

Cabineoverleg
Vloot- en personeelsplanning
We hebben met KLC gesproken over de meest actuele status rondom de vlootplanning en eventuele gevolgen daarvan in de personeelsplanning. Het is algemeen bekend dat er problemen zijn met de Embraer 195-E2. Een deel van deze vloot staat aan de grond met technische mankementen en een structurele oplossing voor de problemen lijkt op korte termijn nog niet in zicht. KLC wil echter haar slots niet kwijtraken en kijkt dus naar oplossingen. Verlenging van leasecontracten van de E190 is daar één van.

Een negatief effect hiervan op de personeelsplanning voor cabine is nu niet aan de orde en dat is positief. Dat wil zeggen dat de planning zoals eerder gecommuniceerd van kracht blijft. Concreet staan er 36 initials voor 350 trainees, 19 cursussen voor 190 CA1’s en 12 cursussen voor 115 Cabin Supervisors gepland voor 2023. Ten aanzien van doorstroom naar KLM staan er nu 2 cursussen in de planning voor 28 CA’s.

Voor wat betreft de geplande promotiecursussen: dit zijn mooie cijfers en het is erg belangrijk dat deze cursussen goed gevuld worden. Waarom? Omdat promoties uiteindelijk ook ten goede komen van de doorstroom: hoe meer mensen promotie maken, hoe meer doorstroom er plaats kan vinden. Uiteraard onder het voorbehoud dat jij er als CA klaar voor bent en het leuk vindt om voor nieuwe ontwikkelingen te gaan in je carrière, zowel in salaris als in taken en verantwoordelijkheden.

We hebben KLC wederom gewezen op het belang van doorstroom en KLC (h)erkent dit ook. Overigens zijn er vanuit KLM kant geen obstakels voor wat betreft doorstroom vanuit KLC: er wordt al rekening gehouden in de planning voor dit jaar en hier is ook ruimte voor.  

Daggeld
De afgelopen jaren zijn er fouten gemaakt in de berekeningen van daggelden op Europese bestemmingen en sinds een aantal maanden is het daggeld van een aantal bestemming al aangepast. Daarnaast is er een verschil van inzicht over de gebruikte wisselkoers. Wij hebben eerder over dit onderwerp gesproken maar zijn niet overtuigd dat dit correct is afgehandeld. We hebben het onderwerp daarom opnieuw opgebracht en willen graag duidelijk inzicht in de gang van zaken. KLC zal onderzoek doen naar deze zaak en onze bevindingen toetsen. Het overleg hierover zal daarna hervat worden en mocht blijken dat hier inderdaad zaken niet goed gelopen zijn, uiteraard gezocht worden naar oplossing.

Talenbonus
Sinds augustus vorig jaar zijn de talen waarvoor een talenbonus aangevraagd kan worden uitgebreid met Zweeds, Noors, Deens en Fins. We ontvangen echter signalen dat het voor mensen die hun vlaggetje willen halen en de talenbonus willen claimen, niet mogelijk is om bepaalde examens aan te vragen. Aangezien dit een leuk en belangrijk extraatje is, hebben we KLC aangespoord dit uit te zoeken. Mocht het inderdaad het geval zijn dat examens niet afgenomen konden worden, gaan we ervan uit dat KLC dit zo snel mogelijk oplost.

Travelbuddy
De travelbuddy is wat ons betreft een positieve uitbreiding van de IPB-regeling. Je kan iemand aanwijzen als reispartner zonder dat er een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap nodig is. De details moeten nog uitgewerkt worden, maar uiterlijk voor het aflopen van de cao (1 maart 2023) zal hier duidelijkheid over moeten zijn. Meer informatie volgt dus nog.

Winstdelingsregeling
Na twee moeilijke jaren is er in 2022 gelukkig weer winst gemaakt. Dat betekent dat er een winstuitkering voor het personeel zal komen. Wij hebben KLC gevraagd of de CA ervan uit kan gaan dat deze in april uitgekeerd zal worden of misschien op een later moment. Dit laatste vanwege eventuele voorwaarden vanuit de overheid.
De VNC heeft in februari 2021 bewust afspraken gemaakt over een eventueel behaalde winst in 2021 en 2022 en de uitkering van de winstdeling aan cabinepersoneel. Indien dit het geval zou zijn, zou uitbetaling niet eerder plaatsvinden dan nadat uit de kwartaalrapportage is gebleken dat de winstdelingsregeling kan worden betaald uit de positieve operating cashflow.

KLC zal nagaan wat het moment van uitbetaling zal worden en komt bij ons terug met een reactie.

RVL – MDP
Recent heeft de Groepscommissie gesproken met Crew Control over aanpassingen in de huidige RVL-regels. Aangezien dit een onderdeel van de cao betreft, zal de VNC dit verder oppakken. Het doel is om meer duidelijkheid en verbeteringen door te voeren voor CA’s. Een belangrijk onderdeel is ook het gebruik van MDP daarin. We willen meer duidelijkheid hierin scheppen en zullen dit met KLC verder uitwerken.  

Voortgang cao-werkgroepen
In het cao-protocol van december vorig jaar hebben we als VNC een aantal aanvullende afspraken gemaakt in de vorm van werkgroepen over reservediensten, vakantie en werk/privé balans. De afspraak is dat we samen met KLC onderzoeken willen uitvoeren om te kijken waar ruimte voor verbetering zit. We zullen jullie volgende week verder inhoudelijk bijpraten over de werkgroep reservediensten. In die week zullen we ook beginnen met de werkgroep vakantie.

Mochten jullie vragen hebben over onderwerpen in deze nieuwsbrief horen we graag van je! Neem gerust contact op via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA