• home
  • KLC achtergrond
ACHTERGROND

Inmiddels zijn we aanbeland in december, de maand waarin we traditioneel altijd even stilstaan met elkaar, familie en vrienden. Maar ook een maand van een terugblik naar het afgelopen jaar. Als KLC sectiebestuur kijken we terug op wederom een enerverend jaar.

Winter
Begin 2022 zaten we nog in een lockdown, hanteerden de meeste landen in Europa (strenge) coronarestricties en gold er aan boord een mondkapjesbeleid voor zowel crew als passagiers. In februari/maart kwamen we langzaam uit de lockdown, werden er steeds meer restricties opgeheven en hebben we als VNC aangedrongen om de mondkapjesplicht om te zetten naar een advies. We stuurden onze gebruikelijke cao-enquête uit onder de leden en startten de onderhandelingen half maart. In dezelfde periode gingen onze leden akkoord met een verbeterde superjoker regeling. De aflopende contracten van dat moment werden omgezet naar een overbruggingscontract voor onbepaalde tijd en we mochten gelukkig weer een flink aantal nieuwe collega’s verwelkomen, ook als VNC-lid.  

Lente
In de periode april t/m juli hebben we meerdere keren met KLC om de tafel gezeten omtrent de salariëring Cabin Supervisor. Uiteindelijk werd hierover een principeakkoord bereikt dat aan onze leden werd voorgelegd door middel van een stemming. Dit principeakkoord werd echter met een ruime meerderheid weggestemd. In de waardevolle feedback die we hierover kregen, gaven veel leden aan dat men meer wilde dan alleen het salaris: het ging ook om punten die eigenlijk in een cao-overleg thuishoorden. Uiteraard hebben we deze punten dan ook meegenomen naar de cao-onderhandelingen.  
Gezien de vele ontwikkelingen, maar ook vanwege de groei in het aantal VNC-leden, besloten we om een vacature te openen voor een derde sectiebestuurder. De keuze viel uiteindelijk op Jeffrey Ouwehand, die sinds medio juni is aangesloten bij het KLC sectiebestuur.

Zomer
Na een periode van beraad hebben we in september een hernieuwde cao-voorstellenbrief opgesteld en deze voorgelegd aan het KLC-management. We hebben stevig aangedrongen op betere voorstellen op zowel loon als WRR, beiden als onderdeel van een totaalpakket en beiden wat ons betreft niet open voor concessies.

Herfst
Begin november bereikten we na een lange periode van onderhandelen een principeakkoord met KLC voor een nieuwe cao, waarbij we in het laatste stadium vast bleven houden aan ons loonvoorstel. Dat wierp zijn vruchten af: we kwamen tot een gebalanceerd totaalpakket met flinke stappen, niet alleen qua salaris maar ook zeker op het gebied van de WRR. We maakten als KLC sectiebestuur ook vervolgafspraken voor verdere verbeteringen door middel van werkgroepen op bepaalde thema’s. We zijn inmiddels gestart met de eerste werkgroep ten aanzien van reservestelling. Wij blijven ons hardmaken voor de belangen van onze cabinecollega’s.

Het is een jaar geweest waarin wederom veel is gebeurd en we hebben als VNC laten zien dat we samen met onze vele leden sterk staan. We scharen ons allemaal onder hetzelfde gemeenschappelijke doel en dat zijn onze collega’s, het KLC cabinepersoneel. We zullen onze uiterste best blijven doen om tot verbeteringen te komen, samen kunnen we veel bereiken.
We kunnen niet genoeg benadrukken hoeveel we jullie input waarderen, de kritische input houdt ons scherp en jullie complimenten geven ons voldoening om door te gaan met het vertegenwoordigen van onze leden.  

Wij als KLC sectiebestuur wensen jullie fijne feestdagen en alvast een gelukkig, voorspoedig en bovenal gezond 2023 toe!

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuurders

 

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA