Kiespijn: de stembus en de luchtvaart

20 november 2023

Met 26 partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen is het wellicht niet makkelijk om 22 november jouw keuze te maken in het stemhokje. De verkiezingsuitslag en welke partijen een regeringscoalitie gaan vormen, is medebepalend voor hoe de politieke vlag voor de luchtvaartsector in de toekomst wappert.

De VNC krijgt geregeld reacties van leden die, net als wij, zorgen hebben over de luchtvaart visie in politiek Den Haag. Hoewel de krimp van Schiphol nu in de ijskast staat, is dit dossier niet afgesloten. Jouw stem heeft ook invloed op de toekomst van de luchtvaartsector.

Ook wij zijn omwoners Schiphol
Het VNC lobbyteam is en blijft met volksvertegenwoordigers in het Haagse in gesprek over de werknemersbelangen in de luchtvaart, met name voor cabinepersoneel. Wij zijn met veelal óók omwoners van Schiphol, een geluid dat helaas in politiek maatschappelijke discussies nogal eens verloren gaat. De VNC blijft de aandacht vestigen op het belang van onze banen, voor zowel nu als in de toekomst. Daarbij pleiten we voor de alternatieve duurzame plannen met stillere en zuinigere vliegtuigen zonder banenverlies. Meer informatie over de VNC lobby op het krimp dossier lees je hier.

Kiespijn
Misschien weet je het al of heb je last van ‘kiespijn’ en ben je (nog) een zwevende kiezer. Jouw stem is uiteraard persoonlijk en de keuze beslaat een groter plaatje dan alleen luchtvaartstandpunten, maar is medebepalend voor je toekomst. Succes met kiezen!

VNC bestuurders