• home
  • JV dag voor faciliteren KLM Ledenraad

JV dag voor faciliteren KLM Ledenraad

Tijdens de (maandelijkse) KLM Ledenraad zetten Raadsleden zich samen met de Sectiebestuurders in voor belangrijke arbeidsvoorwaardelijke zaken en de Cao voor het cabinekorps. Deze vergaderingen en de voorbereidingen vergen veel tijd en energie. Om een en ander mogelijk te maken, wordt er bij VNC-leden van de KLM-sectie eens in de zoveel jaar een JV-dag afgeschreven. De bijdrage rouleert per lid en is afhankelijk van het aantal KLM leden. Momenteel gebeurt dit eens rond de 5 jaar en is onlangs bij degenen die dit jaar de facilitering ondersteunen, de betrokken dag van hun teller gegaan. Waarvoor dank! Voor de helderheid: bij aanmelden als lid zijn de statuten van toepassing, waarin dit beschreven en uitgelegd staat.

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA