Op de hoogte van KLM pilot ‘rooster bij ziekte’

15 maart 2024

Op 8 januari van dit jaar is de pilot ‘rooster bij ziekte’ van start gegaan. Omdat het ziekmelden grote gevolgen had voor je rooster, hebben we met KLM nieuwe afspraken gemaakt om te voorkomen dat je na ziekmelding je hele rooster kwijt bent.

Vooralsnog loopt deze pilot goed maar Crew Control merkt dat nog niet iedereen die zich ziek meldt op de hoogte is van de nieuwe afspraken. Om het proces soepel te laten verlopen en tijd over te houden om samen een vervolgschema te kunnen maken, raden we iedereen aan om zich hier even in te verdiepen. Dan kunnen we samen zorgen dat deze pilot succesvol blijft, ook wanneer de planning straks weer strak staat!

Ziekmelden
• Ziekmelden doe je via de reguliere weg (bij Crew Control, Health Services en je MCC)
• Crew Control haalt je rooster voor week 0 t/m 2 leeg en week 3 en 4 blijven behouden
• Ben je voor vrijdag 20.30 uur niet hersteld gemeld, dan wordt week 3 leeggehaald  Afhankelijk van wanneer je je beter meldt, kan dat rooster nog worden teruggezet
• Bij hersteld melden, wordt samen bekeken hoe aansluiting op je vervolgrooster kan worden gemaakt. Het kan zijn dat hiervoor verlofdagen (RV, NIZ) of tellerdagen (CL/KL/EVR), een korte opdracht of een losse reserve worden ingezet.
•  Geen aansluiting mogelijk? Dan kan je samen bekijken of er rekening kan worden  gehouden met dagen die voor jou belangrijk zijn.

Beter melden
Om de kans tot aansluiting op je rooster zo groot mogelijk te maken, is het van belang om je hersteld te melden zodra je beter bent. Wacht bijvoorbeeld niet totdat het reisverlof van de reis waarvoor je je hebt ziekgemeld afgelopen zou zijn. Hoe eerder Crew Control kan proberen om aansluiting te maken, hoe groter de kans is om dit voor elkaar te krijgen.
Daarnaast is het goed om te weten hoe je rooster in week 3/4 eruit ziet. Crew Control zal eerst vragen of je dat rooster wilt behouden, als dat het geval is, dan zal men vragen of je daarvoor eigen dagen wilt inzetten. Wil je dat niet, dan is aansluiting maken op dat rooster wellicht niet mogelijk.

We blijven de pilot monitoren en houden je op de hoogte!

Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Ingrid Brama, Roberto Tunzi, Marije Kroese en Ivo Kruse Koster – KLM sectiebestuurders

 

De VNC strijdt voor jouw goede arbeidsvoorwaarden en toekomst. Investeer in jezelf en word ook lid via dit aanmeldformulier of vraag meer informatie via secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. Je kunt de contributie grotendeels terugkrijgen via de cafetariaregeling. Samen staan we sterker voor de belangen van al het cabinepersoneel.