Inkijk in het KLM multi cao-traject

16 mei 2023

Naast dat we het bedrijf houden aan eerder gemaakte cao-afspraken, zoals recent het tijdig uitkeren van de winstuitkering 2022 en aankomend de eenmalige uitkering in mei, overleggen we ook over het cao-traject 2023. In aanloop naar de cao-onderhandelingen hebben we dit proces met KLM en collega vakbonden gisteren en vandaag voortgezet.

Na cao-blok 1 – over onderlinge omgangsvormen tussen vakverenigingen en KLM (klik hier voor eerdere toelichting) zijn we inmiddels in blok 2. Hierin worden toekomstvisies, missies en doelstellingen van zowel KLM als van het merendeel van de werknemersvertegenwoordigers met elkaar gedeeld.

Voornaamste doelen
De VNC blijft voor al het cabinepersoneel inzetten op belangrijke doelen als:

  • goede arbeidsvoorwaarden
  • stevig investeren in cabinepersoneel en waardering/erkenning voor meerwaarde/inzet;
  • evenwichtige balans in werk-privé;
  • uitgebalanceerde werkdruk  > het vak gedurende je hele loopbaan fulltime kunnen uitvoeren;
  • duurzame werkgelegenheid en dito arbeidsomstandigheden met werkgeluk als belangrijke pijler;
  • toekomst- en carrièreperspectief met ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden;
  • gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Na blok 2 staat blok 3 gepland: de inhoudelijke cao-onderhandelingen, die naar verwachting starten in juni. Overigens blijven tot die tijd de huidige cao’s (ook na einde looptijd) van kracht want hier geldt het automatisch ‘van rechtswege’ verlengen van die overeenkomsten.

Samen sterk, voor en door jou!

KLM sectiebestuur