HV loonstrook april 2023 inclusief 1% WDR 2022

24 april 2023

Transavia cabinepersoneel ontvangt deze week bij het salaris van april een winstdelingsregeling (WDR) van 1% over 2022. De betaling vindt woensdag 26 april plaats. Transavia heeft over 2022 een bescheiden operationele winst geboekt en over het netto resultaat te maken gehad met verlies. Dit tezamen leidt over boekjaar 2022 tot een kleine winstuitkering.

De berekening van de winstuitkering 2022 is zeer recent door Transavia toegelicht. Daarbij stond de werkgever stil bij het feit dat onder de streep, na aftrek van de diverse kosten, Transavia over het boekjaar 2022 te maken heeft met een nettoverlies.
 
Hoopvol voor 2023
De VNC verwacht, evenals Transavia zelf, voor 2023 een sterk verbeterd resultaat wat dan weer tot een hogere WDR zal moeten leiden. We dienen wel een slag om de arm te houden want niemand kan immers in de toekomst kijken.

Ook voor oproepkrachten
Zoals Transavia in haar communicatie schrijft, geldt de regeling voor medewerkers die in 2022 ten minste drie maanden in actieve dienst zijn geweest van Transavia, op basis van een arbeidsovereenkomst. Voor alle helderheid: de oproepkrachten ontvangen eveneens een uitkering vanuit de winstdelingsregeling.
Op basis van het meest gunstige belastingtarief voor de medewerker wordt gekeken of de winstdelingsregeling netto (via de werkkostenregeling) kan worden uitgekeerd. Indien het tabeltarief ongunstig is voor de medewerker, wordt de winstdelingsuitkering niet netto via de werkkostenregeling uitgekeerd.

Dat Transavia cabinepersoneel veel heeft moeten doorstaan in en na de coronacrisis is voor iedereen overduidelijk. De VNC zet zich dan ook keihard in om de weg omhoog te vinden en verbeteringen te bereiken.

Lauren Klaassen en Antonie Kloots
Transavia sectiebestuur