Gezocht: kandidaten Ondernemingsraad easyJet

31 januari 2024

De verkiezingen voor de Ondernemingsraad (OR) staan voor de deur bij de easyJet sectie en we zoeken enthousiaste kandidaten! Wil jij graag de belangen van je cabinecollega’s vertegenwoordigen en behartigen, meld je dan aan vóór dinsdag 5 maart 2024. De verkiezingen vinden plaats tussen maandag 22 april 2024 en maandag 29 april 2024.

Wat doet de Ondernemingsraad?
De Ondernemingsraad (OR) bestaat uit collega’s die zich inzetten voor het welzijn van alle medewerkers. Ze vertegenwoordigen verschillende functiegroepen zoals cabinepersoneel, management en vliegers. De OR overlegt maandelijks met het management van easyJet Amsterdam over werkomstandigheden en belangrijke beslissingen die invloed hebben op de medewerkers.

Het doel is om een evenwicht te vinden tussen de belangen van de werknemers en de organisatie, en om een positieve bijdrage te leveren aan de werkomstandigheden van alle collega’s. Er zijn vijf beschikbare zetels voor cabinepersoneel in de OR voor de periode van 15 juni 2024 tot en met 14 juni 2027. Meer info over het Ondernemingsraad stelsel in Nederland kun je hier bekijken!

Wie zoeken wij?
Het is belangrijk dat je sterke communicatieve vaardigheden hebt en kritisch kunt denken. Je kunt complexe informatie begrijpen en evalueren om weloverwogen beslissingen te nemen. Jouw hart ligt bij het begrijpen van de behoeften en zorgen van je collega’s en deze te vertegenwoordigen. Je bent minstens 1 jaar in dienst bij easyJet in Amsterdam of je bent 1 jaar in dienst van easyJet, waarvan minimaal 6 maanden in Amsterdam per 22 april 2024.

Hoe meld je je aan?
Ben je enthousiast geworden van bovenstaande? Twijfel niet en stel je kandidaat! Je kunt je bij voorkeur digitaal aanmelden via mail naar secretariaat@vnconline.nl of per post naar VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO (postzegel niet nodig). Zorg ervoor dat je aanmelding uiterlijk 5 maart binnen is! Wil je eerst meer weten over deze functie of heb je nog vragen? Bel ons op +31(0)20-5020480, we helpen je graag!

Wat hebben we van jou nodig?
We kijken uit naar je aanmelding en ontvangen graag:

  • Jouw motivatie om je kandidaat te stellen
  • Jouw actuele CV met (digitale) pasfoto
  • De volledig ingevulde ‘bereidverklaring kandidaatstelling’ (klik hier)

Meer nuttige informatie lees je hier:

General Communication Elections DWC 2024

Flyer Elections DWC 2024

 

English version

Wanted: candidates easyJet Dutch Works Council

The elections for the Dutch Works Council (DWC) are just around the corner for the easyJet section and we are looking for enthusiastic candidates! If you would like to represent the interests of your cabin colleagues, please apply before Tuesday 5 March 2024! The elections will take place between Monday 22 April and Monday 29 April 2024.

What does the Dutch Works Council do?
The Dutch Works Council (DWC) are a group of colleagues committed to the welfare of all employees. They represent different job groups such as cabin crew, management and pilots. The DWC meets monthly with the management of easyJet Amsterdam to discuss working conditions and important decisions affecting employees.

The aim is to strike a balance between the interests of the employees and the organization, to make a positive contribution to the working conditions of all colleagues. There are 5 available seats for cabin crew in the Works Council for the period of 4 years, starting on 15 June 2024 to 14 June 2027. More information about the Works Council system in the Netherlands can be found here!

Who are we looking for?
It is important that you have strong communication skills and can think critically. You can understand and evaluate complex information to make informed decisions. Your heart lies in understanding and representing the needs and concerns of your colleagues. You have been employed for at least one year in easyJet’s Amsterdam base or have completed one year of service in the company with at least 6 months of service in AMS base as per 22 April 2024.

How do you sign up?
Got excited by the above? Don’t hesitate and apply! You can apply preferably by e-mail to secretariaat@vnconline.nl or by post to VNC, antwoordnummer 264, 1100 VB, Amsterdam ZO (postage is not required). Make sure your application is in by Tuesday 5 March 2024 at the latest! Would you first like to know more about this position or do you have any questions? Call us at +31(0)20-5020480 or sent a message to the VNC easyJet WhatsApp Service +31(0)6-48175596. We are happy to help you!

What do we need from you?
We look forward to receiving your application and are happy to receive:
– Your motivation for applying
– Your current CV with (digital) passport photograph
– The fully completed ‘declaration of readiness for candidacy’ (click here).

You can read more useful information here:

Flyer Elections DWC 2024

General Communication Elections DWC 2024