Gezocht: enthousiaste KLC & KLM leden voor klankbordgroep pensioen

4 mei 2023

Na salaris is pensioen(opbouw) jouw belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Wij willen dat goed voor en mét jullie regelen, ook in het nieuwe pensioenstelsel dat er aan zit te komen. Denk mee voor alle KLC & KLM cabinecollega’s en geef je op voor een van onze sessies van de klankbordgroep via dit formulier.

De VNC is samen met de werkgevers en het Pensioenfonds Cabinepersoneel druk bezig geweest met voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel. Het wetsvoorstel hieromtrent wordt waarschijnlijk binnenkort behandeld door de Eerste Kamer. Net als de Nederlandse politiek zijn wij in een vergevorderd stadium en gaan we de eerste inzichten op papier zetten. Concreet houdt dit in dat we antwoord gaan geven op onder andere de volgende vragen:

  • Hoe gaan we evenwichtig over naar het nieuwe stelsel?
  • Wat doen we met de mogelijk negatieve gevolgen van de nieuwe pensioenwet?
  • Hoe wordt de solidariteit vormgegeven?
  • Op welke manier gaat de communicatie en besluitvorming plaatsvinden?

Denk en praat mee bij deze belangrijke keuzes
We willen ook onze leden betrekken bij de keuzes die vóór de nieuwe pensioenwetgeving moeten worden gemaakt, want we vinden jullie mening daarbij belangrijk. Er is daarom een tweetal sessies – die je zowel fysiek als digitaal kan bijwonen – gepland op:

donderdag 4 mei: 10.00 – 12.00 uur
woensdag 31 mei: 10.00 – 12.00 uur

Heb je interesse in pensioenen, ben je bijvoorbeeld (ex-) PIT’er of heb je op een andere manier affiniteit? Geef je dan vooral op voor de klankbordgroep!
Kun je geen van deze data? Geen probleem! Mogelijk plannen we hierna nog een aantal sessies in. Geef je op en we houden je op de hoogte.

Alvast bedankt namens de KLC en KLM bestuurders