Gesprekken voor KLM cao-onderhandelingen

18 april 2023

Met een anderhalve dag durende sessie met KLM en alle andere vakbonden voor KLM personeel zijn recent de gesprekken over de cao-onderhandelingen 2023 gestart. In dit eerste blok hebben we de omgangsvormen, specifiek bij arbeidsvoorwaarden, tussen KLM en de werknemersorganisaties en de bonden onderling gereflecteerd.

Tijdens de vorige cao-onderhandelingen (cao 2022-2023) is namelijk afgesproken om in te zetten op verbetering van de onderlinge verhoudingen en interpretaties van afspraken. Over en weer zijn nu zorgen en irritaties geuit en is gesproken over hoe we die voor de toekomst willen voorkomen. De VNC heeft onder andere ook aan deze tafel de onvrede over de IPB-goodie aangehaald.

Verbeteren samenwerking
Met dit overleg is een eerste stap gezet voor verbeterde samenwerking en in de vervolgsessie zullen we hierover concrete afspraken maken. Het vastleggen van goede afspraken is voor de VNC voorwaardelijk om te kunnen bepalen hoe succesvol het overleg daadwerkelijk is geweest. Dit zal op korte termijn gebeuren zodat we met deze afspraken de nieuwe cao-onderhandelingen ingaan.
Naar verwachting presenteert KLM in mei haar strategische visie voor de komende 5 jaren, waarop aansluitend de cao-onderhandelingen over loon, looptijd en inhoudelijke onderwerpen kunnen starten.

Cao-wensen en ideeën
Wij hebben na de uitvraag onder onze leden alle ingebrachte cao-wensen en ideeën geïnventariseerd. Deze lijst is vervolgens samen met de KLM-ledenraadsleden in de afgelopen drie vergaderingen zorgvuldig doorlopen. Ieder punt dat door jullie is ingediend, is daarbij aan bod gekomen want we vinden het uiteraard belangrijk dat al onze leden worden gehoord. Daarnaast is het aantal maal dat een specifiek punt door jullie is ingebracht ook meegewogen in het uitzetten van de voorlopige koers voor de cao-voorstellen. De gezamenlijke input heeft geleid tot een gebalanceerde voorstellenlijst op gebied van loon, looptijd en inhoud.
Het is van groot belang voor al onze leden dat we voor iedereen het maximale uit de cao-onderhandelingen kunnen halen. Dit betekent onder meer dat we in deze strategische fase niet te vroeg onze tactische en inhoudelijke onderhandelingspositie kunnen delen. Om succesvolle resultaten te kunnen bereiken, dient ieder onderwerp goed getimed, geagendeerd en met de leden te worden gedeeld. Zo kan bijvoorbeeld een op zichzelf staand onderwerp moeilijk zijn om ‘binnen te halen’ maar als je het in een andere vorm of context presenteert of onderwerpen combineert, wordt het mogelijk wel realiseerbaar.

Ledenbelang voorop
Het belang van onze leden staat altijd voorop en jullie mogen er op vertrouwen dat we goed naar jullie luisteren en we in het samenspel van de diverse belangen altijd een optimaal resultaat voor al onze leden nastreven! De VNC staat voor een democratisch proces met volledige transparantie richting onze leden. Waarbij ook geldt dat de timing daarvan bepalend is voor het succes in het nog te lopen cao-proces.
Wij begrijpen dat het soms lastig kan zijn om geduld op te brengen maar we rekenen – in het belang van het resultaat – op jullie begrip.

Wij zijn er voor jullie!
Heb je nog vragen en/of opmerkingen neem dan vooral contact met ons op, we zijn er voor jullie! Dit kan altijd via de mail naar servicedesk@vnconline.nl en op werkdagen kun je bellen op 020-5020480. Daarnaast kun je je aanmelden voor de diverse ledeninfosessies waarvan wij regelmatig een uitnodiging mailen. Tot slot kun je voor het laatste nieuws terecht op KLM nieuws, onze social media en ontvang je de nieuwsbrief.

Bedankt voor jullie betrokkenheid,

Ivo Kruse Koster, Carolina Bouwer, Chris van Elswijk, Marije Kroese, Roberto Tunzi en Ingrid Brama
KLM sectiebestuurders

Cabine-collega maar (nog) geen VNC lid? Wij onderhandelen voor jou over jouw baan, jouw arbeidsvoorwaarden en dus jouw toekomst. Geef jezelf en alle leden uit het cabinekorps ondersteuning en word lid via dit aanmeldformulier of mail/bel voor meer info: secretariaat@vnconline.nl – 020 5020480. De contributie kun je (grotendeels) terugkrijgen via de cafetariaregeling. Hoe meer leden, des te sterker we staan in de vertegenwoordiging van de belangen van het cabinepersoneel.