Gedreven en betrokken kandidaten gezocht voor Groepscommissie en Ondernemingsraad

20 september 2021

Komend voorjaar zullen er weer verkiezingen worden gehouden voor de Groepscommissie (GC) en de Ondernemingsraad (OR). De VNC zoekt voor beide medezeggenschapsorganen enthousiaste kandidaten onder onze KLM- en KLC-leden. Het maakt niet uit in welke functie je vliegt, iedereen die echt invloed wil hebben op het beleid en/of de werkuitvoering roepen wij op om zich kandidaat te stellen.

*Aanmelden kan tot uiterlijk 15 november aanstaande. Uiteraard word je in je voorbereidingen ondersteund door ervaren VNC collega’s*

Veel zetels te verdelen
De verkiezingen voor de Groepscommissies (GC31 van KLM en GC51 van KLC) en de Ondernemingsraad zullen in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. De zittingstermijn van beide medezeggenschapsorganen is 3 jaar. Voor de VNC, als grootste vakvereniging, zijn er weer veel zetels te behalen. En jij kan daarin een belangrijke rol gaan spelen! Wil jij graag opkomen voor goede arbeidsomstandigheden van jouw (cabine)collega’s? Meld je dan aan als kandidaat voor de GC en/of de OR, de plekken waar je echt invloed op het beleid kan uitoefenen.

Waar gaat het om?
In de OR worden onderwerpen die bedrijfsbreed spelen rechtstreeks met de KLM directie besproken. Denk daarbij aan sociaal personeelsbeleid, veiligheid, gezondheid, welzijn en re-integratie voor ál het personeel, zaken die uiteraard ook allemaal van belang zijn voor cabinepersoneel.
De GC spreekt maandelijks met een afvaardiging van Inflight Services en is mede beleidsbepalend voor de arbeidsvoorwaarden van cabinepersoneel. GC-leden praten en beslissen mee over onder meer winter- en zomerschema’s, hotels en daggelden, werkomstandigheden aan boord, pairings en roosters, de WRR, het verzoekensysteem, werkmethodieken en personeelsbeleid.

Infosessies
We kunnen ons voorstellen dat je eerst meer informatie zou willen over wat er precies van je verwacht wordt, als kandidaat en indien je gekozen wordt. Er zullen op korte termijn daarom infosessies worden gehouden met ervaren GC/OR leden van zowel KLM als KLC die al je vragen kunnen beantwoorden. De data voor deze sessies zullen wij op korte termijn bekend maken.

Wil je je meteen kandidaat stellen, dan hebben we onderstaande van je nodig:

•Jouw korte motivatie om je kandidaat te stellen
•Jouw actuele CV met (digitale) pasfoto
•De compleet ingevulde ‘Bereidverklaring kandidaatstelling
•De compleet ingevulde ‘Loyaliteitsverklaring OR/GC VNC fractie’

Stuur dit vóór 15 november per e-mail naar secretariaat@vnconline.nl Geef daarbij aan of je voor de OR of de GC of voor beide gaat. Na de sluitingsdatum zullen er kennismakings- en selectiegesprekken volgen.

Wij zien je aanmelding graag tegemoet!
Geïnteresseerd maar nog vragen? Bel of mail gerust voor specifieke informatie: secretariaat@vnconline.nl – 020-5020480.

KLM en KLC sectiebestuur