Foutieve verwerking arbeidsvoorwaardelijke bijdrage in salaris december

22 december 2022

Afgelopen vrijdag kwam de salarisstrook van december online waarop een aantal bedragen te vinden zijn die met terugwerkende kracht worden uitbetaald. Deze bedragen worden verrekend op basis van de gemaakte afspraken in het cao-protocol.

Gedurende het afgelopen weekend kwamen er meldingen bij ons binnen dat het salaris van Cabin Supervisors niet in lijn met deze afspraken zou zijn. We hebben maandagochtend direct contact opgenomen met KLC en aangegeven dat de salarisstrook niet lijkt te kloppen, specifiek de nabetaling van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage. KLC heeft dit gecheckt en nagerekend en kwam tot de conclusie dat de verwerking van de teruggedraaide arbeidsvoorwaardelijke bijdrage vanaf 1 maart 2022, in combinatie met de overige salarisverhogingen niet goed is gedaan, waardoor ook de salarisschalen niet kloppen. De nabetaling is daarmee dus ook niet goed gegaan. De VNC heeft erop aangedrongen dat KLC als verantwoordelijke partij voor de juiste verwerking van het salaris, de betreffende collega’s zo snel mogelijk zou informeren om verdere onduidelijkheid hierover te beperken.

Alert zijn
Dat de vele aanpassingen en nabetalingen in het salaris arbeidsintensief zijn, is wat ons betreft geen reden om dergelijke fouten te maken. Dit is, na de eenmalige uitkering voor Cabin Supervisors, nu de tweede fout die gemaakt is en dat vinden we onacceptabel.

Het KLC-cabinepersoneel moet ervan uit kunnen gaan dat salarisaanpassingen correct worden doorgevoerd door HR, echter blijkt dit een onderwerp te zijn waarop we nog scherper moeten toezien.

Aanpassing in protocol en nabetaling
Nu de fout is erkend en KLC hierover heeft gecommuniceerd, is het aan beide partijen – VNC en KLC – om de juiste salarissen formeel vast te leggen. We zullen dit op korte termijn doen in de vorm van een nieuw protocol waarin de correcte salarisschalen zijn verwerkt. De inhoud van de overige afspraken zal onveranderd blijven.

KLC gaat de correcties voor de Cabin Supervisors die een arbeidsvoorwaardelijke bijdrage hebben geleverd alsnog volgens onze afspraken verwerken en in januari een nabetaling doen.

Mochten jullie nog vragen hebben over dit onderwerp of bijgestaan willen worden bij verdere twijfels over de verwerking van de aanpassingen, horen we dat graag. Je kunt ons bereiken via sectiebestuur.klc@vnconline.nl of via 020-5020480.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur