Collectief

De VNC sluit namens de leden een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) [...]