De VNC-contributie bedraagt 0,75% van je bruto maandsalaris. Bij KLM en KLC wordt dit bedrag maandelijks automatisch van je salaris ingehouden, dit is terug te vinden op je salarisstrook. Het grootste gedeelte van je contributie kan je jaarlijks terugkrijgen door gebruik te maken van de cafetariaregeling (-> link naar uitleg cafetariaregeling elders op de website?)