Evaluatie KLM Loongebouw 2014 – achtergrond, Q&A en infosessie

15 juni 2023

Leestijd 3 minuten

Naast de huidige onderhandelingen voor een nieuwe cao evalueren KLM, de VNC en FNV Cabine in gezamenlijke sessies het loongebouw 2014. Een eerste stap is gezet met het in kaart brengen van de grootste knelpunten, deze hebben een samenhang met de verschillende salarisstappen en het moment van instroom en promoties.

De afspraken over een nieuw loongebouw werden overeengekomen tijdens de cao-onderhandelingen van 2014 tussen KLM en drie cabinebonden: VNC, FNV Cabine en de Unie, die destijds ook nog aan de cao onderhandelingstafel tafel zat.

Doel van evalueren
Het doel van de evaluatie is om de gemaakte cao-afspraken omtrent het loongebouw eens goed tegen het licht te houden: passen deze nog bij de huidige (bedrijfs)economische omstandigheden en zijn er onvoorziene, onbedoelde neveneffecten die om aanpassing vragen?

Er komen bij onze servicedesk regelmatig vragen binnen over het loongebouw en we merken dat er tevens een aantal misvattingen leven over het ontstaan en de uitvoering van de afspraken. De VNC wil dan ook graag meer inzicht geven in het ‘hoe en waarom’ van deze afspraken. We zetten de belangrijkste feiten en achtergronden voor je op een rij.

Hoe en waarom is dit loongebouw ontstaan?
● het loongebouw 2014 is cao-onderdeel van KLM’s bezuinigingspakket Securing our future –  Transform 2015;
● de cao-onderhandelingen werden overschaduwd door de slechte financiële positie waarin  KLM verkeerde, waardoor heftige bezuinigingen moesten worden gerealiseerd;
● voor alle domeinen, dus ook voor cabine, had KLM een minimaal bezuinigingsbedrag vastgesteld. Voor het cabinedomein zou dit moeten oplopen tot structureel (dus jaarlijks) rond de 30 miljoen euro;
● KLM presenteerde hun beruchte ‘menukeuzekaart’ met daarop een fors aantal bezuinigingsvoorstellen, waaronder:

□ weghalen van de volledige Europa productie bij KLM en overhevelen naar KLC
□ innemen van Jaarlijks Verlof (JV) dagen
□ innemen reisverlof (RV) door reduceren van de Werk- en rusttijdenregeling (WRR)
□ aanpassen salarishuis
□ pensioenen.

Bezuinigen om te kunnen groeien
KLM wilde destijds eenzijdig – dus zonder instemming van de cabinebonden – de voltallige KLM Europaproductie naar KLC overhevelen. De gevolgen daarvan zouden het hele korps raken en vooral ook de nieuw in te stromen CA’s. Het wegvallen van de Europa productie zou leiden tot boventalligheid binnen het KLM cabinekorps (dreigende gedwongen ontslagen) en bovendien zouden alle toekomstige, nieuw aan te nemen CA’s bij KLC moeten beginnen. Doorstroom van KLC naar KLM zou daardoor veel langer op zich laten wachten; KLC arbeidsvoorwaarden verschillen van die van KLM en bij KLC wordt geen ICA gevlogen. De VNC was – mede om die negatieve gevolgen – geen voorstander van de KLM-plannen en heeft er alles aangedaan om de werkgever op andere gedachten te brengen.

Om toch tot de door KLM opgelegde bezuiniging te komen, is door alle bonden gezamenlijk besloten om een nieuw loongebouw in te richten. De onderhandelingen daarover waren zwaar en intensief maar de bezuiniging die dit genereerde, heeft er voor gezorgd dat KLM uiteindelijk weer kon groeien: er werden nieuwe collega’s aangenomen die direct bij KLM en dus onder KLM arbeidsvoorwaarden (salaris, WRR, ICA in combinatie met EUR) instroomden. KLC-ers hoefden daardoor ook niet nog veel langer te wachten op doorstroom naar KLM. Voor de VNC had behoud van hetzelfde perspectief op eindsalaris voor alle cabineleden prioriteit en dat is ook gelukt.

Instemming leden
Daarnaast zijn er bezuinigingen geleverd met het structureel inleveren van 1 JV-dag en een productiviteitsstijging door densificatie op de Boeing 737 (meer stoelen ten koste van de coatroom). Na instemming van hun leden op het principeakkoord dat hier uit voortkwam, hebben de 3 cabinebonden van destijds hun handtekeningen naast die van KLM gezet en daarmee was de cao een feit.

Q&A
We begrijpen dat er vragen leven over dit onderwerp en hebben de meest gestelde mét antwoorden samengevat in deze Q&A.
Omdat het best veel en ingewikkelde materie is, plannen we binnenkort een online themasessie in over het loongebouw, waarvoor later een uitnodiging volgt.

Heb je vragen of opmerkingen, mail ze gerust naar secretariaat@vnconline.nl.

Ivo Kruse Koster, Marije Kroese, Roberto Tunzi, Ingrid Brama, Chris van Elswijk, Carolina Bouwer
KLM sectiebestuurders