• home
  • EurECCA ontdekt onvolkomenheid met betrekking tot meldingsplicht cabinepersoneel

EurECCA ontdekt onvolkomenheid met betrekking tot meldingsplicht cabinepersoneel

De VNC is deelnemer en medeoprichter van EurECCA, het samenwerkingsverband van negen Europese cabinevakbonden. Deze organisatie werkt aan de bescherming en ontwikkeling van de rechten van cabinepersoneel in heel Europa, met name op het gebied van veiligheid aan boord en de gezondheid en werkomstandigheden van de bemanning.
Bij toeval ontdekte EurECCA onlangs een afwijking in de regelgeving van de European Aviation Safety Agency (EASA).

In de regelgeving van EASA staat dat zowel cockpit- als grondpersoneel een meldingsplicht heeft voor onveilige situaties zoals fatigue en veiligheidsincidenten: zij worden aangemerkt als ‘natural persons who have an obligation to report occurances’. Vreemd genoeg blijkt deze meldingsplicht echter voor cabinepersoneel niet in de EASA reglementen vast te liggen. Blijkbaar worden wij niet gezien als ‘natural person’ die verplicht is om dit soort belangrijke zaken te melden.

Vertekend beeld
Er blijkt bij cabinepersoneel relatief weinig meldingsbereidheid te zijn voor veiligheid-gerelateerde incidenten. Op zoek naar een verklaring daarvoor stuitte het bestuur van EurECCA per toeval op deze onvolkomenheid in de regelgeving. Weliswaar hebben veel airlines in hun eigen regelgeving een meldingsplicht voor cabinepersoneel opgenomen, maar er zijn ook maatschappijen die de meldingsplicht in de smalste wettelijke zin hebben geïmplementeerd en cabine daarin niet hebben meegenomen. Het effect daarvan is dat cabinepersoneel bij deze maatschappijen helemaal niet melden, waardoor deze airlines heel weinig meldingen achter hun naam hebben staan en daarmee veiliger lijken dan anderen. Dat geeft niet alleen een vertekend beeld maar heeft ook gevolgen: maatschappijen die veel doen om te leren van incidenten en hun procedures steeds verder optimaliseren lijken op papier een slechter veiligheidsrecord te hebben. Maatschappijen die het aantal meldingen laag houden, schuiven incidenten onder het tapijt en investeren niet in verbeteringen op veiligheidsgebied. Dat schaadt de veiligheid in de luchtvaart en leidt tot oneerlijke concurrentie.

Actie van EurECCA
Inmiddels heeft EurECCA brieven geschreven aan verschillende betrokken organisaties waaronder EASA en de European Network Airlines Association (ENAA) om ze hierop te attenderen. Ook leden van het Europees Parlement met luchtvaart in hun portefeuille zijn aangeschreven. Op de website van EurECCA is hun Position Paper over dit onderwerp te vinden, waarin wordt opgeroepen om de regelgeving aan te passen (link: https://www.eurecca.eu/post/occurrence-reporting-cabin-crew).
De VNC heeft veiligheid hoog in het vaandel staan en is actief betrokken bij deze zaak. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zullen jullie uiteraard op de hoogte houden!

Services

Vereniging Nederlands Cabinepersoneel VNC

Constellation Building
Stationsplein N.O. 406
1117 CL Schiphol-Oost

+31 (0)20 - 50 20 480
secretariaat@vnconline.nl
Lid van EurECCA