Enquête werkgroep vakantieregeling

20 april 2023

In navolging van onze cao-afspraak met KLC om in werkgroepverband onderzoek te doen naar een verbeterde vakantieregeling zijn we voortvarend bezig en heeft de VNC een enquête opgesteld om een beeld te krijgen van jouw wensen. In deze enquête leggen we een aantal onderwerpen voor: de toewijzingsmethoden, een flexibele startdatum van je vakantie, spreiding tussen zomer- en winterverlof en vice versa en tot slot een labelregeling voor Kerst en Oud & Nieuw verzoeken.

We vinden het waardevol dat je laat blijken wat jij belangrijk vindt, zodat we dit mee kunnen nemen in de verdere werkgroepsessies en een uiteindelijke conclusie kunnen trekken. De deadline om een conclusie te trekken uit deze werkgroep stond op 30 april, maar hebben we een maand naar achteren geschoven (naar 31 mei). Reden hiervoor is, omdat we geen overhaaste conclusies willen trekken zonder een helder beeld te krijgen van zowel de wensen van onze leden alsook alle positieve en negatieve gevolgen die hangen aan de punten die we bespreken.

Later vandaag ontvangen alle VNC leden de link voor de enquête. Je hebt tot donderdag 4 mei 12:00 uur om deze in te vullen. Zoals gebruikelijk zal de enquête door Inkesta uitgevoerd worden; zij zorgen ervoor dat de enquête op anonieme en vertrouwelijke wijze behandeld wordt. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, kun je ons bereiken via sectiebestuur.klc@vnconline.nl.

Cas Voskuyl, Luc van der Eijk & Jeffrey Ouwehand
KLC Sectiebestuur