Eenmalige uitkering KLM als waardering voor eerdere bijdrage

24 mei 2023

In mei wordt, zoals wij in de KLM cao zijn overeengekomen, aan iedereen een eenmalige uitkering bij het salaris uitbetaald. De VNC heeft hard ingezet op deze blijk van waardering voor het leveren van de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage (AVB).
De uitkering is 20% naar rato van die eerder ingeleverde AVB.

In eerste instantie verwachtte KLM die uitkering in augustus 2023 uit te betalen maar dat is dus nu al in mei. De cao-afspraak is namelijk dat je dit direct ontvangt volgend op de maand nadat de kredietfaciliteit onder de overheidsgarantie is beëindigd (april 2023).

Salarisstrook
Deze berekening gaat over de daadwerkelijk individueel totaal geleverde AVB (WDR 2019, twee loonrondes van 2,5%, DI-budget 2020 en 2021, eindejaars- en vakantie-uitkering, salaris). KLM heeft hierover ook gecommuniceerd inclusief uitleg en rekentool en inmiddels is de uitkering ook te zien op je salarisstrook.

We zijn blij dat het bedrijf niet meer afhankelijk is van de overheidssteun en daarmee ook niet meer gebonden is aan de bijhorende voorwaarden. De uitbetaling is zoals gezegd een mooie erkenning voor de door het personeel geleverde steun.

Samen sterk, voor en door jou!